POULSEN, AXEL (1887-1972)

Uddannet billedskærer hos sin far 1907, Kunstakademiets Billedhuggerskole 1908-11. Axel Poulsen tilhørte den generation af billedhuggere, der holdt fast i naturalismen i en tid, hvor kunsten ellers søgte mere abstrakte udtryk. Hans naturalistiske stil med en minutiøs overfladefinish vandt derfor ofte gehør ved udformning af store, offentlige monumenter. Axel Poulsen udførte tillige skulpturelle arbejder til en række kirker landet over.

Deutsch
Gelernter Bildschnitzer bei seinem Vater 1907, Bildhauerschule an der Kunstakademie 1908-1911. Axel Poulsen gehörte zu der Generation von Künstlern, die den Naturalismus festhielten in einer Zeit, in der die Kunst sonst mehr abstrakte Ausdrucksformen suchte. Deswegen gewann sein naturalistischer Stil mit einem minutiösen Oberflächenfinish oft Gehör bei der Gestaltung großer, öffentlicher Monumente. Axel Poulsen erschuf zusätzlich skulpturelle Arbeiten für eine Reihe von Kirchen landesweit.

English
Formallt trained as a wood sculptor in his father’s workshop, Art Academy’s Sculpture School 1908-11. Aksel Poulsen Belonged to the generation of sculptors who held on to a naturalitic style for a while, as others were becoming more abstract in expression. His naturalistic style with its perfectionistic surface treatment was therefore often selected for the creation of large, public monuments. Axel Poulsen also created works for the Church of Denmark.

Værker i Hjørring Kommune:

"Fontæne" - Kaldet Drengen og søløven (bronze i kumme med sandstensrelieffer. Vandkunst), 1935. Hjørring

Foran Det gl. Rådhus, Torvet, Nørregade / Vestergade, Hjørring

Den gode historie

Drengen og søløven havde i mange år sin plads på Springvandspladsen, men fik i 2001 sin nuværende placering på Rådhustorvet midt i Gl. Hjørring, hvor dens lidt gammeldags udtryk går fint i spænd med de klassicistiske borgerhuse.

Selve hovedskulpturen symboliserer barnets frie leg, mens fire relieffer på kummens yderside viser voksenlivets arbejde og slid. Skulpturen er et godt eksempel på den vitalistiske og opbyggelige kunst, som prægede de første årtier af det 20. århundrede, og som ikke blot skulle fryde øjet, men også styrke menneskets moral.

Ejer

Hjørring Kommune, gave 1935 fra Kristine Lauritzen og Graven Lauritzen

Deutsch
Poulsen, Axel: Fontäne, 1935. Hjørring

In diesem Wasserkunstwerk spielt der Junge mit dem Seelöwe als würden beide zum selben Element gehören.
Gleichzeitig zeigen vier Reliefs auf der Außenseite des Beckens die Arbeit und Anstrengung des Erwachsenseins. Die Skulptur ist ein Beispiel für die Körper- und Naturkultur, die einen Teil der Kunst der 1930ern prägte.

English
Poulsen, Axel: Fountain,1935. Hjørring
A boy and a sea lion play in this fountain play in this fountain as if they belong in the same element. Reliefs on the outside of the basin depict scenes of adulthood’s toil and labour. This sculpture is an example of the vitalistic worship of body and nature which exemplifies much art of the 1930’s.,