Kirsten Beate Pedersen

Uddannet på Danmarks Lærerhøjskole, i en årrække underviser på Hjørring seminarium. Kirsten Beate Pedersen har både malet, især blomsterbilleder, og skabt keramiske arbejder. Medstifter af Galleri På Den Anden Side, Hjørring

English

Educated at The Danish University of Education. Teacher at Hjørring Teachers' Training College for a number of years.
Kirsten Beate Pedersen has worked both af a painter, mostly flower paintings, and as a ceramist. Was  one of the founders og Galleri På Den Anden Side (Gallery On the Other Hand) in Hjørring

Værker i Hjørring Kommune:

"Relief", 1990 (keramik). Hjørring

Nørrehus, Nørretorv, Hjørring

Den gode historie

Relieffet symboliserer Hjørrings nordlige byport, og de keramiske relieffer henviser med de afbildede stykker værktøj til de mange forskellige håndværk, som i sin tid hørte til indenfor murene i en købstad med respekt for sig selv.

Ejer 

Finansieret og ejet af Boligselskabet af 1964

Deutsch
Pedersen, Kirsten Beate: Relief, 1990. Hjørring
Das Relief zeigt manche von den Handwerken, die früher in der Altstadt Hjörrings zu finden waren. Jetzt sind sie aus dem Stadtbild verschwunden, aber man kann sie noch im Hådværkernes Hus (Haus der Handwerker), Nørregade 27-29, erleben.

English
Pedersen, Kirsten Beate: Relief, 1990. Hjørring
This relief shows some of the traditional crafts that were housed in Hjørring’s old town. These have now disappeared from the city, but many traditional crafts may still be experienced in Håndværkernes Hus, Nørregade 27-29.