ODGAARD, THORVALD (f. 1943)

Udlært elektriker, selvlært som billedhugger. Thorvald Odgaards første arbejder blev udført i stentøj, men siden midten af 1980erne har bronze været det foretrukne materiale. Dyre- og planteformer er afsæt for skulpturerne, der ofte kan have vinge- eller bladassociationer. Thorvald Odgaards værker ses primært i nordjyske byer.

Læs mere om kunstneren på nettet

Deutsch
Gelernter Elektriker, autodidaktischer Bildhauer. Thorvald Odgaards erste Arbeiten wurden in Steingut ausgeführt, aber seit Mitte der 80er ist Bronze das bevorzugte Material. Tier- und Pflanzenformen sind Ansätze für die Skulpturen, die oft Flügel- oder Blattassoziationen haben. Thorvald Odgaards Werke können in erster Linie in Nordjütland gesehen werden.

English
Formally trained as an electrician, self-taught sculptor. Thorvald Odgaards first works were created in stoneware, but since the mid-1980’s, Odgaard has preferred bronze. Animal and plant-forms are the inspiration for the sculptures, which often have wing- or leaf-associations. Thorvald Odgaard’s works are primarily on view in cities in North Jutland.

Værker i Hjørring Kommune:

"Uden titel" (bronze på granit), 1989. Vrå

Ved Jernbanegade 11, Vrå

Den gode historie

Fra hver sin søjle spejder to stiliserede fugle ud over Jernbanegade. Deres udbredte vinger minder om sejl, hvilket er med til at give skulpturerne et dynamisk præg.

Ejer 

Vrå by / Hjørring kommune

Deutsch
Odgaard, Thorvald: Ohne Titel, 1989. Vrå
Die Skulpturen sind abstrakte Vogelmotive, und von jeder Säule spähen die Vögel mit ausgebreiteten Flügeln über die Stadt.

English
Odgaard, Thorvald: Untitled, 1989. Vrå
These sculptures are abstractions on a bird theme, and from each column, peers a bird with outstretched wings.