NYGÅRD, ØIVIND (1948-2010)

Uddannet på Skolen for Brugskunst, København, 1973-77 og på Kunstakademiets Billedhuggerskole sammesteds 1977-83. Var i 1970erne med til at udvikle den postmodernistiske skulptur herhjemme. Med reference til såvel klassisk billedhuggerkunst som moderne masseproduktion skabte han værker, der markerede en ironisk, tvetydig tilgang til kunsten. Øivind Nygårds værker ses i en række museumssamlinger og byer landet over.

Deutsch
Ausbildung an der"Skolen for Brugskunst" (Schule für angewandte Kunst) Kopenhagen 1973-77 und an der Bildhauerschule an der Kunstakademie 1977-83. Er war in den 70ern mitwirkend bei der Entwicklung der postmodernen Skulptur hierzulande. Mit Referenzen zu, sowohl der klassischen Bildhauerei, als auch der modernem Massenproduktion schuf er Werke, die einen zweideutigen Zugang zu der Kunst markierten. Øivind Nygårds Werke können in einer Reihe von Museumssammlungen landesweit gesehen werden.

English
Formally trained at the school for Arts and Crafts, København, 1973-77, and at the Art Academy’s Sculpture School København 1977-83. Was part of the development of post-modernist sculpture in Denmark. With references to both classical sculpture and modern mass production, he created works that expressed an ironic, ambiguous approach to art. Øivind Nygård’s works are on view in a number of museum collections and cities in Denmark.

Værker i Hjørring Kommune:

"To monumenter og en cirkelrund plads" (bronze, terrazzo, kobber), 1988. Hjørring

EUC Nord, Albert Ginges Vej / Hestkærvej, Hjørring

Den gode historie

Øivind Nygård hører til den kreds af billedhuggere, som indførte det postmodernistiske udtryk i dansk skulptur. Hans skulpturer undersøger forholdet mellem kunstværk og omgivelser og mellem kunstværk og beskuer.

Således også den todelte skulptur, der i sin oprindelige placering netop var anbragt på en cirkelrund plads. I den nuværende opstilling er de to skulpturdele placeret, så der opstår en korrespondance mellem dem indbyrdes og mellem værk og beskuer, når man bevæger sig rundt mellem dem.

Ejer

Hjørring Kommune, finansieret med 300.000 fra Statens Kunstfond, 25.000 fra Teknisk Skole, Hjørring Kommunes Kunstudvalg, Nykredit og Lokalbanken.

Deutsch
Nygård, Øivind: Zwei Monumente und ein kreisförmiger Platz, 1988. Hjørring
Die zwei Skulpturen sind so aufgestellt, dass das Zusammenspiel zwischen dem Werk und dem Betrachter so spannungsgeladen wird wie überhaupt möglich. Das Erlebnis wird fast physisch, wenn man Teil des Raums der Skulptur wird.

English
Nygård, Øivind: Two Monuments And a Circular Space, 1988. Hjørring
The two monuments are placed so the interplay between creates as much visual tension as possible. The experience is almost physical when one enters the area around the sculptures.

"Uden titel" (bronze), 1988. Hjørring

Banegårdspladsen, Hjørring

Den gode historie

Øivind Nygaards skulptur er karakteristisk for hans formsprog i slutningen af 1980erne, hvor geometrisk tilrettede former og flader veksler med organisk udformede partier.

Materialebehandlingen giver associationer til bronzen i både uforarbejdet og forarbejdet form, og denne dobbelthed er et led i postmodernismens bestræbelser på at skabe uafsluttede kunstværker, peger hen mod ikke kun en men en lang række fortolkningsmuligheder.

Ejer

Hjørring kommunes Kunstudvalg, erhvervet med støtte fra DSB og Hjørring Privatbaner

Deutsch
Nygård, Øivind: Ohne Titel, 1988. Hjørring
Die Skulptur steht als eine Masse von unbearbeitetem und bearbeitetem Material, und es ist nur schwer zu erkennen, wo der Künstler Teil des Prozesses war und wo das Material sein eigenes Leben weitergelebt hat.

English
Nygård, Øivind: Untitled, 1988. Hjørring
This sculpture stands as a great mass of worked and raw materials, and it seems difficult to determine where the artist has controlled his process, and where the material has lived a life of its own.