NORDAHL, BJØRN (1939-2012)

Uddannet modellør på Den Kgl. Porcelainsfabrik 1956-60 og på Kunstakademiets Billedhuggerskole 1962-68. Bjørn Nordahls skulpturer fortsætter den klassiske, naturalistiske tradition indenfor skildringen af menneskeskikkelsen. Proportion, stillingsmotiv og balance spiller en større rolle end modellens karakter, og i sine værker gennemarbejder han gerne det samme stillingsmotiv igen og igen. Bjørn Nordahl er repræsenteret på museer og i en række byer landet over.

Deutsch
Gelernter Modelleur an der Kgl. Procelainsfabrik 1956-1960 und an der Bildhauerschule der Kunstakademie 1962-68. Björn Nordahls Skulpturen setzen in der Schilderung der menschlichen Gestalt die klassische, naturalistische Tradition fort. Proportionen, Stellungsmotiv und Balance spielen eine größere Rolle als der Charakter des Modells, und in seinen Werken bearbeitet er immer wieder gern das gleiche Motiv. Björn Nordahl ist in Museen in mehreren Städten landesweit repräsentiert.

English
Formally trained as a fine porcelain sculptor at the Royal Danish Porcelain Factory 1956-60, and as a sculptor at the Art Academy’s Sculpture School 1962-68. Bjørn Nordahl’s sculptures carry on the classical, naturalistic tradition in portrayal of the human figure. Proportion, posture and balance are more important than the character of the model, and in his works, he often portrays the same motif of posture again and again. Bjørn Nordahl is represented in museums and cities all over Denmark.

Værker i Hjørring Kommune:

"Uden titel" (bronze), 2002. Hjørring

Foran Vellingshøjcentret, Vellingshøjvej 359, Hjørring

Den gode historie

Bjørn Nordahls skulptur af en nøgen pige er nok klassisk i sin udformning, men den rummer samtidig en nytænkning af den stående figur. Armene og hænderne, der er placeret omkring hovedet, bringer en form for dramatik ind i den ellers afbalancerede skulptur, og man fristes til at begynde at digte en historie om, hvorfor pigen tager sig til hovedet. Dermed knytter Nordahl sin skulptur til postmodernismens dyrkelse af det åbne, uafsluttede kunstværk, hvis tolkbare indhold er relativt.

En afstøbning af skulpturen er ligeledes opstillet i Hobro, hvor den bærer titlen "Bodil".

Ejer

Hjørring kommunes Kunstudvalg, erhvervet 2009

Deutsch
Nordahl, Bjørn: Ohne Titel, 2002. Hjørring
Die junge Frau ist gleichzeitig posierend und schamhaft. Als Kunstwerk ist der nackte Frauenkörper ein immer wiederkehrendes Thema, in dem Proportionen, Plan und Raum in einem sehr bekannten Motiv ausprobiert werden können.

English
Nordahl, Bjørn: Untitled, 2002. Hjørring
The young woman seems somehow shy in her pose. The theme of the nude female form is an eternal one, and one in which space, plane and proportion may be examined by the artist.