NIELSEN (GLAMSBJERG), KAJ (1910-1990)

Selvlært som billedhugger. Kaj Nielsen med tilnavnet Glamsbjerg efter sin hjemby på Fyn, skabte både forenklede portrætter og fabulerende dyreskulpturer, hvor både kendte dyrearter og fantasidyr synes at vokse ud af de groft tilhuggede sten. Skulpturernes udformning er oftest underlagt stenens naturlige form, og netop spændingen mellem den rå og den tilhuggede sten er et væsentligt karaktertræk i værkerne. Kaj Nielsen Glamsbjerg skabte dyreskulpturer til en række skoler og børneinstitutioner.

Deutsch
Autodidaktischer Bildhauer. Kaj Nielsen, mit dem Beinamen Glamsbjerg nach seinem Geburtsort auf der Insel Fünen, erschuf sowohl vereinfachte Porträts als auch fabulierende Tierskulpturen, wo sowohl bekannte Tierarten als auch Fantasietiere so scheinen, als würden sie aus dem grob behauenen Stein wachsen. Der Gestaltung der Skulptur ist oft die natürliche Form des Steins unterlegt, und gerade diese Spannung zwischen dem Rauen und dem Behauenen im Stein ist ein wesentlicher Charakterzug seiner Werke. Kaj Nielsen Glamsbjerg schuf Tierskulpturen für eine Reihe Schulen und Institutionen für Kinder.

English
Self-taught sculptor. Kaj Nielsen took the name Glamsbjerg after his home town on the island of Fyn. He created both simplified portraits and fantastic animal sculptures, where both known animals and imaginary animals seem to grow out of the roughly hewn rock. The sculpture’s form is most often influenced by the natural shape of the rock, and the tension between the raw and chiseled rock is one of the important characteristics of the works. Kaj Nielsen Glamsbjerg created animal sculptures for a number schools, and child-care centers.

Værker i Hjørring Kommune:

"Elefant" (granit), 1958. Hjørring

Foran Hjørring Gymnasium og HF-kursus, Skolevangen 35, Hjørring

Den gode historie

Granitstenens oprindelige form spillede ind, når Kaj Nielsen fra Glamsbjerg skabte sine dyreskulpturer. De former og linjer, som stenen havde fra naturens hånd, var inspiration for billedhuggeren, som kun bearbejdede stenen let, således at dens naturlige form blev ved at være fremtrædende.

Den lidt kluntede, hvilende elefant er typisk for billedhuggerens stil. På afstand ligner stenen en ubearbejdet kampesten, og dyremotivet dukker først op, når man kommer tæt på skulpturen.

Ejer

Hjørring Gymnasium og HF-kursus

Deutsch
Nielsen, Kaj (Glamsbjerg): Elefant, (1958). Hjørring
Die Formen und Linien, die der Granitstein von Natur aus hatte, war Inspiration für den Bildhauer, der nur den Stein wenig veränderte, so dass seine naturliche Form im Vordergrund steht.

English
Nielsen, Kaj (Glamsbjerg): Elephant, (1958). Hjørring
The natural forms and lines of the granite rock inspired the artist, who gave the stone its form by chiseling a minimal amount away, and letting its natural shape come forth.