NØRGAARD, BJØRN (f. 1947)

Uddannet på Eks-skolen fra 1964. Har arbejdet med alle former for billedkunstneriske udtryk, bl.a. monumentale udsmykninger, hvis idégrundlag stammer fra både mytologiske, kristne og historiske kilder. På samme vis blander han mangfoldige formelle og materialemæssige udtryk i et personligt formsprog, der rummer en vis personlig symbolik og gådefuldhed. Bjørn Nørgaards værker kan ses i en række museumssamlinger, byer og kirker herhjemme.

Deutsch
Ausbildung an der Eks-schule 1964. Er hat mit allen bildkünstlerischen Ausdrucksformen gearbeitet, u.a. mit monumentalen Ausschmückungen, deren Ideengrundlagen sowohl aus mythologischen als auch aus christlichen und historischen Quellen stammen. Gleicherweise mischt er vielfältige formale und materialmäßige Ausdrucksformen in eine persönliche Formsprache, die eine gewisse persönliche Symbolik und Rätselhaftigkeit besitzt. Bjørn Nørgaards Werke können in einer Reihe von Museen, Städte und Kirchen hierzulande gesehen werden.

English
Formally trained at the Eks-school from 1964. Nørgaard has worked with all types of artistic expression, including monumental decorative pieces, which are inspired by mythological, Christian and historical sources. In the same way, he mixes many formal types of expression, as well as materials to create a personal style that encompasses an enigmatic approach and a personal symbology. Bjørn Nørgaard’s works are on view in museum collections, churches and cities in Denmark.

Værker i Hjørring Kommune:

"Fontæne" (marmor, keramik, vandkunst), 1989. Hjørring

P. Nørkjærs Plads, Hjørring

Den gode historie

Hjørrings største kunstværk er Bjørn Nørgaards Fontæne, skabt til et nyindrettet byrum, hvor der tidligere lå et værksted. Udsmykningen følger pladsens forløb fra portalen på Springvandspladsen op til Nørkjærs Plads, hvor Vendsyssel Kunstmuseum ligger.

I sin udformning nyfortolker udsmykningen barokke stiltræk. Det symmetriske anlæg, der afsluttes i vandkunstens ”kilde”, og brugen af forskellige materialer inden for det samme værk hører 1600-tallets barok til.

De indholdsmæssig henvisninger til både klassisk skulptur, Bibelberetninger og den nordiske sagnverden er et postmoderne træk.

Der gives ikke kun en tolkningsmulighed, men mange i det sammensatte værk, og det er op til den enkelte beskuer at sammenflette de mange værkdele til en fortolkning.

Derved lever Fontæne op til postmodernismens interesse for det åbne kunstværk, hvis fortolkning er forskellig fra beskuer til beskuer.

Ejer

Hjørring kommune. Etableret og finansieret af Nørkjær Fonden, overtaget af Hjørring Kommune 1.1.1998

 

Deutsch
Nørgaard, Bjørn: Fontäne, 1989. Hjørring
Wie ein barockes Werk nimmt die Fontäne den Platz in Besitz. In Beziehung zur nordischen Mythologie, zur Skulptur und zur Architektur zeigt das Werk in viele Richtungen und ist genau so wenig greifbar wie das herunterlaufende Wasser.

English
Nørgaard, Bjørn: Fountain, 1989. Hjørring
This fountain occupies the space like a baroque work of art. It encompasses references to Norse mythology, Christianity, the nature of sculpture and architecture, and just as its references seem fluid, so is its water, flowing in many directions.

 

"Tarzan" (marmor), 1989. Hjørring

Bjerg Arkitektur, Kongensgade 7, Hjørring

Den gode historie

Som en vogter sidder Tarzan og spejder ud over byens tage. Bjørn Nørgaard er kendt for at hente inspiration til sin kunst i tidligere tiders udtryk, og Tarzan kan minde om både vikingetidens drageornamentik og om de hunde og løver, der vogter over fjernøstlige templer.

Dog må Tarzan begrænse sit revir til kigget ned ad den stille Kongensgade.

Ejer

Privateje

Deutsch
Nørgaard, Bjørn: Tarzan, 1989. Hjørring
Weit oben auf dem Dach sitzt Tarzan und beobachtet das Leben in der ruhigen Straße. Nur selten muss er sich aufrichten und Feuer speien.

English
Nørgaard, Bjørn: Tarzan, 1989. Hjørring
Perched high on a rooftop, Tarzan sits and regards life passing in one of the city’s calm streets. Quite seldomly he has to get up and blow fire at the passers-by.

"Menneskeblomst" (keramik), 1990. Hjørring

Sygehus Vendsyssel, bag hovedindgangen, Aage Holms Vej, Hjørring

Den gode historie

Bjørn Nørgaards kunstneriske univers er fabulerende og referencefyldt. I Menneskeblomst forenes mænd og kvinder af alle hudfarver i en plante, som synes at være alt livs ophav. Menneskene bevægelser fører blikket opad mod den øverste, hvide skikkelse, som synes at brede armene ud i en modtagende gestus.

På trods af værkets strenge symmetri, er det levende og dynamisk, ikke mindst på grund af af de fem små blade, der kroner blomsten.

Bjørn Nørgaard arbejder ofte i store dimensioner som her. I Hjørring ses også hans store, monumentale vandkunst ”Fontæne”.

Ejer

Hjørring Kommune, erhvervet af bl.a. Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Deutsch
Nørgaard, Bjørn: Menschenblume, 1990. Hjørring
Die Menschenblume wächst an der Mauer des Krankenhauses empor und erinnert uns daran, dass, wenn wir zusammenarbeiten, können wir vieles erreichen.

English
Nørgaard, Bjørn: Flower of Humans, 1990. Hjørring
The flower grows up the outer wall of the hospital and reminds us of the great things we can achieve when we work together.