KNUDSSØN MADSEN, ERLAND, f. 1942

Elev 1962-1978 hos bl.a. Niels Guttormsen og Kasper Heiberg, samt på Kunstakademiets Billedhuggerskole, København, 1981. Erland Knudssøn Madsen begyndte sin kunstnerkarriere som maler, men har gennem de seneste årtier arbejdet som billedhugger, fortrinsvist i sten og træ, som ofte bemales. Hans inspiration er nok naturen, men i sin abstraktion trækker han ligeså meget på indre billeder og på filosofisk og mytisk stof.

Erland Knudssøn Madsen blev medlem af Vrå-udstillingen i 1990, og hans kunst kan opleves på Vendsyssel Kunstmuseum og i Kunstbygningen i Vrå, ligesom han har skabt værker til offentlige pladser i en række byer landet over.

Læs mere om kunstneren på nettet

Deutsch
Schüler 1962-1978 u.a. bei Niels Guttormsen und Kasper Heiberg und an der Bildhauerschule der Kunstakademie in Kopenhagen 1981. Erland Knudssøn Madsen begann seine Künstlerkarriere als Maler, hat aber die letzten Jahrzehnte als Bildhauer gearbeitet, hauptsächlich mit Stein und Holz, was häufig bemalt wird. Seine Inspiration ist wohl die Natur, aber in seiner Abstraktion bezieht er sich genauso auf innere Bilder und philosophischen und mythischen Stoff.

Erland Knudssøn Madsen wurde Mitglied der "Vraa-udstillingen" in 1990, und seine Kunst kann im Vendsyssel Kunstmuseum und in Kunstbygningen i Vrå erlebt werden. Er hat auch Werke für öffentliche Plätze in zahlreichen Städten landesweit erschaffen.

English
Student of, among others, Niels Guttormsen and Kasper Heiberg 1962-1978, as well as the Sculpture School of the Art, Copenhagen 1981. Erland Knudssøn Madsen started his art career as a painter, but has in the past decades worked as a sculptor, primarily in stone and wood, which is often painted. His main inspiration seems to be nature, but in his abstraction, he is just as influenced by his imagination and by philosofical and mystical sources.

Erland Knudssøn Madsen became a member of the Vrå exhibition in 1990, and his art may be experienced at the Vendsyssel Art Museum, and Kunstbygningen in Vrå. He has also created decorative works for the public in many cities around Denmark.

Værker i Hjørring Kommune:

"Blomst. Blå" (granit, bemalet, vandkunst), 1989. Hjørring

Cathrinegården, Cathrinestræde, Hjørring

Den gode historie

Blomsten består af tre kronblade i bemalet granit. Kronbladene er bygget op af lag på lag af vinkelstillede granitstykker, der er bearbejdet med mejsel, så der dannes organiske spor på overfladen.

Erland Knudssøn Madsen arbejder i et forenklet formsprog, der refererer til organiske former uden nogensinde at blive illustrativt. Som her i den blå blomst, der måske nok giver associationer til poesiens blåblomst, men lige så meget er form og farve i sin egen ret.

Ejer

Hjørring Kommune, erhvervet 1989 af Hjørring Kommunes Kunstfond med støtte fra byggeriet og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Deutsch
Madsen, Erland Knudssøn: Blaue Blume, 1989. Hjørring
Die blaue Blume ist ein bekanntes Thema aus der Poesie, wo sie sowohl Erinnerungen als auch Inspiration symbolisiert. Selbst wenn die Blume aus Granit ist, steht sie dennoch poetisch und stimmungsvoll da.

English
Madsen, Erland Knudssøn: Blue Flower, 1989. Hjørring
Blue flowers are a common theme in poetry, where they symbolize both memories and inspiration. Even though this flower is made of granite, it seems both poetic and moving.

"Emballage" (beton, bemalet), 2007-08. Hjørring

Banegraven / Skolegade, Hjørring

Den gode historie

Som navnet antyder, er Erland Knudssøn Madsens skulptur en form for indpakning. Kommer man tæt på skulpturen, kan man se, at betonen er støbt over en model af bølgepap. Hvad, der er pakket ind, og hvad, det skal beskyttes imod, er dog et åbent spørgsmål, akkurat som emballagen selv er en åben form.

Erland Knudssøn Madsens skulpturer er non-figurative. Deres form viser ikke hen til noget, man genkender fra virkeligheden, men er snarere indbegrebet af skulptur - en tredimensionel form, der med planer, flader og volumen indfanger et rum.

Skulpturernes titler viser derimod ofte hen til kendte begreber, som f.eks. emballage, uden at skulpturen dog bliver entydig af den grund.

Ejer

Hjørring kommunes Kunstudvalg, erhvervet 2012

Deutsch
Madsen, Erland Knudssøn: Emballage, 2007-08. Hjørring

English
Madsen, Erland Knudssøn: Packing, 2007-08. Hjørring

"Privilegium" (rød granit), 2007-08. Hjørring

Vendiavej, Hjørring

Den gode historie

Skulpturens form spændes af fire søljer ud mellem fundament og tag. Erland Knudssøn Madsen er optaget af materialets karakter, og man fornemmer tydligt granittens tyngde og bestandighed. Som en kontrast hertil fremstår skulpturens skarpe kanter og bugtede konturer som en opløsning af materialevirkningen, og man oplever, hvordan billedhuggerens og stenhuggerens ekspertise og kontrollerede håndværk kan give selv det tungeste materiale en illusion af lethed.

Ejer

Hjørring kommunes Kunstudvalg, erhvervet 2012

Deutsch
Madsen, Erland Knudssøn: Privilegium, 2007-08. Hjørring

English
Madsen, Erland Knudssøn: A Privilege, 2007-08. Hjørring