MØRK, Palle

Uddannet billedhugger, stenhugger, arkitekt og designer.

Palle Mørk har skabt en lang række stenskulpturer i en naturalistisk stil, hvor han bruger stenens egenart, form og stoflighed som del af værkernes udtryk.

Driver stenhuggerværksted og galleri ved Brønderslev.

Værker i Hjørring Kommune:

"Hirtshals-jolle" (larvikit på sokkel af granit), 2000. Hirtshals

Runddelen / Jyllandsgade, Hirtshals

Den gode historie

Jollen er en kunstnerisk gendigtning af den bådtype, der i tidligere tider var karakteristisk for kystfiskeriet ud fra Hirtshals. Jollerne blev trukket på land, når de ikke var på havet, vendt på hovedet og placeret skråt, så de ikke kunne drive til søs ved ekstraordinært højvande. En tøjrepæl sikrede, at jollerne blev, hvor de var efterladt på stranden.

Der er langt fra denne enkle træbåd til nutidens højteknologiske fartøjer, og man bliver mindet om den enorme udvikling, der er sket gennem det 20. århundrede.

Ejer

Hirtshals by / Hjørring Kommune, finansieret 2000 med tilskud fra Initiativfonden og Hirtshals Kommune.

Deutsch
Larsen, Johnny: Hirtshals-Jolle, 2000. Hirtshals
Die Jolle, die ein Loblied an die alten Holzboote ist, die man früher in der Küstenfischerei einsetzte, setzt sich mit den heutigen technologischen Fischerbooten in Beziehung.

English
Larsen, Johnny: Hirtshals Dinghy, 2000. Hirtshals
This dinghy, which is a modern interpretation of the wooden vessels which were used in coastal fisheries in the past, is a stark contrast to the high-tech fishing ships of today.

"Klumpe", 2005 (granit). Hirtshals

Foran Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej, Hirtshals

Den gode historie

På Nordsøen Oceanarium har man gennem flere år haft klumpfisk i det store tankbassin. Fiskene hører normalt til i tropiske farvande, men forvilder sig fra tid til anden nordpå. Hirtshals-fiskere har flere gange fået klumpfisk i nettet, og hver gang overleveres de levende fisk til Nordsøen Oceanarium. Mest berømt var Klumpe, der i 2003 omkom i den store brand, der raserede oceanariet. Skulpturen er til minde om Klumpe, der i en årrække var ocenariets største attraktion.

Ejer 

Nordsøen Oceanarium / Hjørring kommune

Deutsch
Mørk, Palle: Klumpe, 2005. Hirtshals
Der Kugelfisch lebt am Äquator, wird aber ab und zu in der Nordsee gefangen. Wenn das passiert, wird der Fisch an das ”Nordsöen Oceanarium” übergeben, wo er dann als Attraktion gilt. Die Skulptur wurde errichtet als Denkmal für den berühmten Kugelfisch ”Klumpe”, welcher während eines Brandes 2003 starb.

English
Mørk, Palle: Klumpe, 2005. Hirtshals
Occasionally, sunfish go from warmer waters by equator and may be caught in the North Sea. When this occurs, the fish are brought to the Oceanarium. Klumpe was the pet name for a very popular sunfish which was one of the main attractions at the oceanariumin the beginning of the 2000s. Unfortunately, it died in a great fire in 2003, and its portrait was put up in front of the rebuilt Oceanarium.