Møller, Mogens (f. 1934)

Uddannet på Kunstakademiet i København 1962-66. Mogens Møller arbejder både abstrakt og figurativt, i det sidste tilfælde dog altid med en klar abstraherende tendens. Han er eksponent for den konceptuelle og minimalistiske retning i dansk billedhuggerkunst, og hans værker, hvoraf mange har monumental karakter reflekterer tidligere periodders billed- og formsprog. Mogens Møllers værker ses i en række byer landet over.

Besøg kunstneren på nettet

Deutsch
Ausbildung an der Kunstakademie in Kopenhagen 1962-66. Mogens Möller arbeitet sowohl abstrakt als auch figurativ, Letztere jedoch immer mit einem klaren abstrahierenden Tendenz. Er repräsentiert die konzeptuelle und minimalistische Richtung in dänischer Bildhauerkunst und seine Werke, wovon viele einen monumentalen Charakter haben, reflektieren die Bild- und Formsprache früherer Zeiten. Seine Werken können in vielen Städten landesweit gesehen werden.

English
Formally trained at the Art Academy in København 1962-66. Møller works both in an abstract an figurative style, although his figurative pieces tend toward abstraction. He is a proponent of conceptual and minimalistic trends in Danish art, and in his own work, of which there are many that reflect a stylistic language of earlier art eras. Mogens Møllers pieces may be seen in towns across Denmark.

Værker i Hjørring Kommune:

"The Bunker Secret Site" (mixed media), 1994. Hirtshals

Bunker i Hirtshals Klint, ca. 250 m. sydvest for Hirtshals Fyr Værk af Mogens Møller mfl.

Da det skjulte er en væsentlig del af kunstværkets koncept og udtryk, vises ingen billeder. God jagt!

Den gode historie

Det hemmelige indhold i en af de store kanonbunkers syd for Hirtshals blev forseglet den 24. november 1995, i 50-året for Anden Verdenskrigs afslutning. Indholdet afsløres nøjagtigt 50 år senere, den 24. november 2045.

Mogens Møller sagde i forbindelse med udvikling af konceptet: ”…hele ideen med den hemmelige skulptur er jo netop at sætte folks fantasi i sving. At give dem anledning til at standse op i en tid, hvor alting farer af sted. Stå foran en dør til et kammer, hvorinde man ved, at tiden ikke farer af sted.” Aalborg Stiftstidende, 24.8.1994
Og i 1995 uddybede han: ”Man kan ikke skille indholdet og formen i værket fra hinanden, men det er klart, at selve indpakningen er en meget vigtig del af ”THE BUNKER Secret Site”. De folk, jeg har talt med, begynder at tænke over deres eget liv, og om de mon lever om 50 år, når de ser uret tælle ned mod år 2045… Stor kunst holder jo i mange år, men om vores kunstværk også holder, det kan kun tiden vise.” Jyllandsposten, 6.12.1995

Ejer

Hirtshals by / Hjørring kommune

Deutsch
Møller, Mogens u.a.: THE BUNKER Secret Site, 1994. Hirtshals
In dem Bunker ist ein Kunstwerk versteckt, das erst am 24. November 2045 enthüllt wird. In ihm scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, während das Leben draußen vorbeieilt.

English
Møller, Mogens and others: THE BUNKER Secret Site, 1994. Hirtshals
There is a secret inside a bunker that will be revealed on the 24th of November 2045, 50 years after the artwork was originally placed here. Time seems to stand still in the bunker while life rushes along outside

"Trappen" (Portugisisk, stokhugget granit, glasmosaik, bronze), 1997. Hirtshals

Kystvejen / Havnegade / Havnen, Hirtshals

Trappen Hirtshals set ovenfra

Den gode historie

Kunstanmelder Lars Ole Knippel skrev kort efter afsløringen af værket Jyllandsposten: ”Kunstnerne har tolket stedets sjæl og benyttet de særlige forhold, der knytter sig til en by ved havet. I sin ydre form ligner Trappen en stor bølge, der i lysende grå granit slår ind over byens centrale plads på kanten mellem hav, havn og by.

Trappen deles omkring en ”mole” i to løb i hver sin retning med 66 trin på det østlige og 60 trin på det vestlige løb. Fra ”bølgetoppene” er der utallige udsigtsmuligheder. Herfra har skulpturgruppen Scott ses. Den er placeret på ”molens” yderste kant og består af en skulptur, formet som en snemand og en farverig glasmosaik.” 

Ejer

Hirtshals by / Hjørring Kommune. Etableret af Hirtshals Kommune for 3,2 mio. kr., finansieret med 2 mio. fra kommunen selv og resten af EU-midler og støtte fra Realkredit Danmark.

Trappen

Deutsch
Møller, Mogens und Dorte Dahlin: Die Treppe, 1997. Hirtshals
Die Treppe verbindet die Stadt Hirtshals mit dem Hafen. Wie eine gewaltige Kaskade sprudelt die Treppe den Abhang hinunter und schafft so eine Verbindung zwischen den zwei Ebenen der Stadt.

English
Møller, Mogens og Dorte Dahlin: Stairway, 1997. Hirtshals
This stairway connects the town and harbour areas of Hirtshals. Like a great cascade, it pours down the slope and creates a unity of upper and lower levels of the town.

Trappen