LARSEN, JOHNNY (f. 1957)

Selvlært som billedhugger. Johnny Larsen har siden 1980erne arbejdet med skulptur i granit og bronze. Hans finder sin inspiration i naturen og landskabet i Vendsyssel, og fugle, fisk og skibe hører til de foretrukne motiver. I både granit og bronze varierer Johnny Larsen udtrykket i kombinationen af grove og glatte partier. Johnny Larsens skulpturer ses i en række byer i Vendsyssel.

Besøg kunstneren på nettet

Deutsch
Autodidaktischer Bildhauer. Johnny Larsen hat seit den 80ern mit Skulpturen in Granit und Bronze gearbeitet. Die Inspiration findet er in der Natur und in der Landschaft Vendsyssels, und zu den bevorzugten Motiven gehören Vögel, Fische und Schiffe. Sowohl in Granit als auch in Bronze variiert Johnny Larsen den Ausdruck von groben und glatten Flächen. Johnny Larsens Skulpturen können in mehreren Städten Vendsyssels gesehen werden.

English
Self taught sculptor. Johnny Larsen has worked with sculpture in granite and bronze since the the 1980s. His inspiration comes from nature, the landscape of Vendsyssel, and birds, fish and ships are favored motifs. In both granite and bronze, Johnny Larsen varies his combination of smooth and rough surfaces. Johnny Larsen’s sculptures many be seen in many towns in Vendsyssel.

Værker i Hjørring Kommune:

"Solpigen" (granit), 1992. Hjørring

Solvænget 7-13, Hjørring

 

Den gode historie

Ved indvielsen blev skulpturen beskrevet således: Solpigen er hendes navn. Hun sidder som en kugle og passer på jorden” (Vendsyssel Tidende, 12.12.1992

Johnny Larsen har fulgt naturstenens form, da han huggede motivet frem fra stenen. Solpigen vender ansigtet op mod Solen, og man fornemmer, hvordan dens stråler også rammer det ufødte barn i hendes mave.

Ejer 

Bygge- og Boligforeningen af 1938, Hjørring

Deutsch
Larsen, Johnny: Das Sonnenmädchen, 1992. Hjørring
Das Sonnenmädchen dreht das Gesicht gegen die Sonne, und man spürt, wie die Sonnenstralen auch das ungeborene Kind im Bauch des Mädchens erreichen.

English
Larsen, Johnny. Sun Girl, 1992. Hjørring
The sun girl turns her face upwards toward the sun, and one senses how its warming rays illuminate the unborn child in her womb

"Havdyr" (granit), 1992. Skallerup

Skallerup Klit Feriecenter, Nordre Klitvej 21, Skallerup

Den gode historie

Johnny Larsen har fortalt om inspirationen til skulpturen: ”Engang så jeg en kaskelot ude på havet. Jeg fulgte den så langt øjet rakte. Det er den, jeg skildrer med min skulptur.” (Aalborg Stiftstidende, 9.8.1992)

Ejer 

Skallerup Klit Feriecenter

Deutsch
Larsen, Johnny: Meerestier, (1992). Skallerup Klit

English
Larsen, Johnny: Sea Animal, (1992). Skallerup Klit

"Legende havdyr" (granit), 1997. Hirtshals

Nørregade / Hjørringgade / Jørgen Fibigersgade, Hirtshals

Den gode historie

De store fisk snor sig legesyg omkring stenen, som de er ved at befri sig fra. Johnny Larsens kunst kredser om havets skabninger, sikkert inspireret af hans fortid som fisker, og med både naturalisme og forenkling skildrer han fisk og fantasivæsner i et klart og præcist formsprog.

Ejer

Hirtshals by / Hjørring kommune

Deutsch
Larsen, Johnny: Spielende Meerestiere, 1997. Hirtshals
Der große Fisch schlängelt sich spielerisch um den Stein, und seine Kräfte werden ihn bald vom Stein befreien und ihm ein selbständiges Leben schenken.

English
Larsen, Johnny: Sea Creature at Play, 1997. Hirtshals
The large fish twines itself playfully around the rock, and its strong muscles will soon free it of the rock and let it swim off on its own to a new life.

"Krabbe" (granit), 1998. Skallerup

Skallerup Klit Feriecenter, Nordre Klitvej 21, Skallerup

Den gode historie

Både strømlinede former og legende bevægelser bliver udtrykt i den hårde granit. Bearbejdningen af stenens overflade medvirker til at karakterisere motivet.

Ejer

Privateje

Deutsch
Larsen, Johnny: Krabbe, 1998. Lønstrup
In dem harten Granit werden sowohl stromlinienförmige und spielende Bewegungen geschildert. Die Bearbeitung der Oberfläche charakterisiert das Motiv.

English
Larsen, Johnny: Crab, 1998. Lønstrup
Both aerodynamic and playful movements are depicted in the hard granite. The work on the surface characterizes the motif.

"Hirtshals-jolle" (larvikit på sokkel af granit), 2000. Hirtshals

Runddelen / Jyllandsgade, Hirtshals

Den gode historie

Jollen er en kunstnerisk gendigtning af den bådtype, der i tidligere tider var karakteristisk for kystfiskeriet ud fra Hirtshals. Jollerne blev trukket på land, når de ikke var på havet, vendt på hovedet og placeret skråt, så de ikke kunne drive til søs ved ekstraordinært højvande. En tøjrepæl sikrede, atjollerne blev, hvor de var efterladt på stranden.

Der er langt fra denne enkle træbåd til nutidens højteknologiske fartøjer, og man bliver mindet om den enorme udvikling, der er sket gennem det 20. århundrede.

Ejer

Hirtshals by / Hjørring Kommune, finansieret 2000 med tilskud fra Initiativfonden og Hirtshals Kommune.

Deutsch
Larsen, Johnny: Hirtshals-Jolle, 2000. Hirtshals
Die Jolle, die ein Loblied an die alten Holzboote ist, die man früher in der Küstenfischerei einsetzte, setzt sich mit den heutigen technologischen Fischerbooten in Beziehung.

English
Larsen, Johnny: Hirtshals Dinghy, 2000. Hirtshals
This dinghy, which is a modern interpretation of the wooden vessels which were used in coastal fisheries in the past, is a stark contrast to the high-tech fishing ships of today.

"Beskytteren" (bronze), 2006. Hjørring

Sygehus Vendsyssel, Hovedindgangen, Aage Holms Vej, Hjørring

Den gode historie

Johnny Larsen har beskrevet skulpturen som en fugl, der passer på sit æg. Som sådan passer den meget fint til sin placering foran hovedindgangen til Sygehus Vendsyssel.

Ejer

Sygehus Vendsyssel, Hjørring

Deutsch
Larsen, Johnny: Der Beschützer, 2006. Hjørring
Die Skulptur zeigt einen Vogel, der sein Ei beschützt und wird als solches ein Symbol für die Hilfe und die Pflege, welche man im Krankenhaus bekommt.

English
Larsen, Johnny: The Protector, 2006. Hjørring
This sculpture depicts a bird protecting its egg, which is symbolic of the protection and care afforded by the hospital.