JUSTESEN, KIRSTEN (f. 1943)

Uddannet billedhugger, rumkunstner og kunstpædagog på kunstakademierne i Odense, Århus og København 1964-1975. Kirsten Justesen arbejder som billedhugger, video- og installationskunstner og som performer. Hendes kunst har afsæt i 1970ernes kvindebevægelse og kredser den dag i dag om kvinderoller og kvindekroppen, oftest kunstnerens egen nøgne krop.

Mød kunstneren på nettet

Deutsch
Ausgebildete Bildhauerin, Raumkünstlerin und Kunstpädagogin an den Kunstakademien in Odense, Aarhus und Kopenhagen 1964-1975. Kirsten Justesen arbeitet als Bildhauerin, Video- und Installations-Künstlerin und als Performer. Ihre Kunst hat Wurzeln in der Frauenbewegung der 70er und kreist heute um die Rolle der Frau und um den weiblichen Körper, häufig dem nackten Körper der Künstlerin.

English
Formally trained sculptor, installation artist, and art educator at the academies of art in Odense, Århus, and Copenhagen 1964-1975. Kirsten Justesen works as a sculptor, video and installation artist, and as a performance artist. Her art has its roots in the feminist movement of the 1970s, and presently deals with womens’ roles, and the female body, most often, the artist’s own nude body.

Værker i Hjørring Kommune:

"Sankt Catharine" (keramik), 1982. Hjørring

Hjørring Sygehus' kapel, Bispensgade 37, Hjørring

Den gode historie

Kirsten Justesen var op gennem 1970erne og 1980erne en central figur i den kønspolitiske kunst herhjemme. Reliefferne af Sct. Catharine indgår i hendes serie af helgenindebilleder fra begyndelsen af 1980erne, hvor hun undersøgte kvinderollerne i kristendommen.

Sankt Catharine er Hjørrings skytshelgen. Byens store sognekirke, hvis ældste dele stammer fra 1200-tallet, er viet til Catharina den Hellige af Alexandria, som led martyrdøden i 307, da hun erklærede sig kristen og ikke ville fravige sin tro. Hjulet er Catharina den Helliges helgensymbol, idet hun blev dømt til døden ved radbrækning, hvor et hjul blev kastet ned over hendes krop. Ifølge legenden brød hjulet imidlertid sammen, da Catharina rørte ved det, og hun blev i stedet halshugget.

Denne grumme historie inspirerede Kirsten Justesen til at udføre to keramiske relieffer, hvor det andet, der omfatter seks versioner af Sct. Catharine er placeret i Ungdomsskolen Godthåbs festlokale.

Ejer

Hjørring kommune, erhvervet 1986 af Hjørring Kommunes Kunstudvalg. Udført som beskæftigelsesprojekt under Kirsten Justesens ledelse.

Deutsch
Justesen, Kirsten: Sct. Catharine, 1982. Hjørring
Sct Cathrine oder Katharina die Heilige aus Alexandria, ist die Schutzpatronin Hjørrings. Das Relief zeigt in stilisierter Form die Folter, der sie zum Opfer fiel, als sie sich weigerte ihren christlichen Glauben abzulegen.

English
Justesen, Kirsten: Sct. Catharine, 1982. Hjørring
St. Catherine, or the Holy Katharina of Alexandria, is the patron saint of Hjørring. This relief potrays a stylized version of the torture she experienced when she would not give up her Christian faith.