JENSEN, PETER (1898-1995)

Selvlært som billedhugger. Peter Jensen skabte over en lang årrække en hel zoologisk have af skrot og beton omkring sit hus i Bjergby. Hans eksotiske dyrefigurer er folkekunst, udsprunget af kunstnerens frie fantasi og udført med den uskoledes formbegejstring. Kun en del af skulpturerne stod til at redde efter kunstnerens død.

Deutsch
Autodidaktischer Bildhauer. Peter Jensen schuf über mehrere Jahre hinweg einen ganzen Zoo aus Schrott und Beton um sein Haus in Bjergby. Seine exotischen Tiere sind Volkskunst, aus der Fantasie des Künstlers entsprungen und mit der Formbegeisterung Ungeschultes zu erschaffen. Nur ein Teil der Skulpturen waren zu retten nach dem Tod des Künstlers.

English
Self-taught sculptor. Peter Jensen created, over a period of years, a zoological collection made of recycled materials and cement around his home in Bjergby. His exotic animal figures are folk art, born of the imagination of the artist, and created with unschooled enthusiam. Only some of the sculpture could be saved after the artist’s death.

Værker i Hjørring Kommune:

"Dyrefigurer" (skrot, cement, maling), skabt frem til 1983. Bjergby

Peters Plads, Skagen Landevej, Bjergby

Den gode historie

Peter Jensen, kaldet Danmarks-Peter, var en af Hjørring Kommunes mest originale kunstnere, en folkekunstner i ordets bedste forstand. Omkring sit hus i Bjergby skabte han en urskov, beboet af dyreskulpturer i cement og skrot. Danmarks-Peter opfattede ikke selv skulpturerne som kunst, men efter hans død i1985 blev det med Hjørring Kommunes Kunstudvalgs mellemkomst besluttet at bevare de af skulpturerne, som kunne istandsættes. Skulpturerne blev i 1987 flyttet til pladsen foran ældrehjemmet Solbakken, hvor Peters Plads blev indrettet til dem.

Billedhuggeren Marit Benthe Norheim, der selv arbejder i beton, stod i 2002 for en gennemgribende konservering af skulpturerne.

Peter Jensen blev i 1983 portrætteret i filmen ”Naivisten. Peter Jensen, Bjergby” af Birger Vosgerau. Hjørring Kommunes Kunstudvalg støttede filmen med kr. 10.000.

Ejer

Hjørring Kommune

Deutsch
Jensen, Peter: Tierskulpturen, erschaffen bis 1983. Bjergby
Peter Jensen war ein Künstler des Volkes. Ohne jegliche Ausbildung nahm er sich vor, seinen Garten mit exotischen Tieren zu füllen, die er aus Recyclingmaterialien erschuf. Die Tiere stehen heute als Überraschung mitten in der Natur Nordjütlands.

English
Jensen, Peter: Animal Sculptures, created until 1983. Bjergby
Peter Jensen was a folk artist without any formal training. He decided to fill his garden with exotic animals which he made of recycled materials. The animals that have been preserved, now stand as a humorous surprise hidden in the hills of Northern Jutland.