JACOBSEN, ROBERT (1912-1993)

Selvlært som billedhugger. Robert Jacobsen udførte skulpturer i metal og sten. Hans tidligste værker blev til omkring 1930, hvor han blev del af det unge kunstmiljø, som senere stiftede sammenslutningen linien og fra 1948 var med til at danne Cobra-bevægelsen. Hans skulptur var først præget af interessen for folkekunst og afrikanske masker men blev senere nonfigurative studier af masse og tomrum. Robert Jacobsens værker kan ses i en lang række danske byer.

Deutsch
Autodidaktischer Bildhauer. Robert Jacobsen erschuf Skulpturen in Metall und Stein. Seine frühesten Werke entstanden um 1939, wo er Teil des jungen Künstlerkreises wurde, der später den Künstlerverband "linien" gründete, und ab 1948 war er mitwirkend bei der Gründung der Cobra-Bewegung. Seine Skulpturen waren anfangs von dem Interesse für Volkskunst und afrikanische Masken geprägt, wurden aber später non-figurative Studien von Masse und Leere. Robert Jacobsens Werke können in vielen dänischen Städten gesehen werden.

English
Self-taught sculptor. Robert Jacobsen created sculpture in metal and stone. His earliest works stem from around 1930, when he became part of the young artists’ movement which later became known as “linien”. From 1948, he was part of the group that started the COBRA movement. In the early days, his sculpture was influenced by his interest in folk art and African masks, but later works are non-figurative studies of mass and negative space. Robert Jacobsen’s works may be seen in many Danish cities.

Værker i Hjørring Kommune:

"Smedejernslåge" (smedejern, bemalet), 1972. Hjørring

Codanhus, Nørregade 2, Hjørring

"Smedejernslåge" 1972

Den gode historie

Robert Jacobsens smedejernslåge hænger som et grafisk tegn på den hvidmalede betonvæg. Dens segl- og sejl-formede elementer er sat sammen med rytme og bevægelighed, og man fornemmer næsten, at der har lydt jazzmusik i baggrunden, mens Robert Jacobsen skitserede lågen.

Robert Jacobsen hørte til blandt de såkaldt konkrete billedhuggere, der fra 1950erne og frem valgte det genkendelige indhold fra og i stedet koncentrerede sig om det, der er skulpturens egentlige karakter, nemlig forholdet mellem plan, volumen og rum.

De små farveprikker i muren bag relieffet er indfarvede glasstifter, dele af billedkunstneren Arne L. Hansens facadeudsmykning af Codanhus.

Ejer

Hjørring kommune, erhvervet 1974 af Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Deutsch
Jacobsen, Robert: Schmiedeeisenpforte, 1972. Hjørring
Robert Jacobsens Schmiedeeisenpforte hängt wie ein graphisches Zeichen auf der weiß gestrichnenen Betonwand. Ihre Sichel- und Segel förmigen Elemente sind mit Rhythmus und Beweglichkeit zusammengesetzt.

English
Jacobsen, Robert: Cast Iron Gate, 1972. Hjørring
This relief was originally conceived as a garden gate. The rhythmic spacial language used symbolically by the artist, emphasizes the physical motion of its opening.

"Uden titel" (granit, placeret i vandbassin), 1978. Hjørring, Rådhushaven

Rådhushaven, Det Gl. Rådhus, Nørregade / Vestergade, Hjørring

Den gode historie

Robert Jacobsens stenskulpturer er dyrevæsner, som er dukket frem af stenen i huggeprocessen. Man kan ikke genkende et bestemt dyr. I stedet skal man bruge fantasien og selv finde ud af, om det er et vildt eller et tamt, et farligt eller godmodigt dyr.

I sine fantasiskulpturer arbejdede Jacobsen i tråd med Cobra-kunstnerne, der også hyldede den spontant, kunstneriske proces, hvor værket tog form efter øjeblikket.

Ejer

Hjørring kommune, erhvervet 1974 af Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Deutsch
Jacobsen, Robert: Ohne Titel, 1978. Hjørring
Das Tier taucht aus dem Stein hinaus während der Künstler mit ihm gearbeitet hat. Ob es ein bekanntes Tier ist oder ein Phantasietier ist müssen wir selber herausfinden.

English
Jacobsen, Robert: Untitled, 1978. Hjørring
The beast seems to have grown out from the stone as the artist was working on it. Whether it is a known animal or an imaginary creature is for the viewer to figure out.