IVERSEN, PETER LANGBALLE (f. 1945)

Uddannet folkeskolelærer, selvlært som billedhugger. Peter Langballe Iversen var i en årrække leder af Vrå Højskoles kunstlinje og arbejdede sideløbende med sin egen kunst. Hans tidligste skulpturer var keramiske fugle i et forenklet formsprog og nonfigurative, ofte geometriske jernskulpturer. Arbejder i dag som smykkekunstner.

Deutsch
Ausgebildeter Lehrer, autodidaktischer Bildhauer. Peter Langballe Iversen war Jahre lang Leiter der Kunstlinie der "Vraa Folkehöjskole" und arbeitete gleichzeitig mit seiner eigenen Kunst. Seine frühen Skulpturen waren keramische Vögel in einer vereinfachten Formsprache und non-figurative, oft geometrische Eisenskulpturen. Heute arbeitet Peter Langballe Iversen als Schmuck-Künstler.

English
Formally educated primary school teacher, self-taught sculptor. Peter Langballe Iversen was for many years the head of the Art Line for Vrå Højskole, at the same time as he developed and produced his own art projects. His earliest sculptures featured simplified ceramic birds, and non-figurative, geometric iron sculpture. Produces art jewely at present.

Værker i Hjørring Kommune:

"Tre gratier" (corténstål), 1990. Vrå

Ved Den Store Tunnel / Borgergade, Vrå

Den gode historie

Peter L . Iversens skulptur består i al sin enkelhed af tre rustne stålterninger, der læner sig mod hinanden. Som sådan er den typisk for den geometriske skulptur uden genkendeligt indhold, som har været udbredt op gennem sidste halvdel af det 20. århundrede.

Men skulpturens titel, ”Tre gratier”, leder tankerne hen på et af de meget yndede motiver i den klassiske billedhuggerkunst, nemlig De Tre Gratier, kendt fra bl.a. Bertel Thorvaldsen udgave fra 1817-19.

Historien om de tre gratier stammer fra græsk mytologi, hvor gratierne var gudinder for ynde og skønhed. Ofte bliver De Tre Gratier skildret som smukke, unge kvinder, der yndefuldt danser med hinanden.

I sin skulptur leger Peter L. Iversen med det klassiske motiv. På den ene side refererer skulpturen til det velkendte motiv, og på den anden side bevæger den sig langt, langt væk fra det i udformning og materialevalg. Derved skaber kunstneren en skulptur, der eksisterer i sin egen ret som moderne, skulpturelt udtryk, samtidig med, at den bevarer tilknytningen tilbage i tid.

Ejer

Hjørring kommune, erhvervet af ’Vrå – en kunstby’ 1990 og skænket til Løkken-Vrå kommune

Deutsch
Iversen, Peter Langballe: Drei Grazien, 1990. Vrå
Traditionell sind Grazien anmutige, junge Frauen, bekannt aus der griechischen Mythologie. In dieser modernen Interpretation wird das Motiv eher ironisch geschildert, denn in den drei rostigen Metallkisten ist nicht viel Grazie.

English
Iversen, Peter Langballe: Three Graces, 1990. Vrå
The three Graces are traditionally known as elegantly graceful young women found in Greek mythology. This modern sculpture seems to take an ironic stance to these young ladies, who, here, appear as three rusty metal boxes with very little grace.