INOUE, JUN-ICHI (1948-2009) (Japan)

Uddannet billedhugger på Musashino Kunstuniversitet, Tokyo 1967-71, på Kunstakademiets Billedhuggerskole, København, 1974-79. Jun-Ichi Inoue arbejdede primært i sten. Hans formsprog var enkelt, præget af stiliseret abstraktion over bjerge, floder og sten. Hans afsæt i japansk billedhuggerkunst gav til tider skulpturerne kalligrafisk præg.

Deutsch
Bildhauerschule der Kunstakademie Kopenhagen 1974-79. Jun-Ichi Inoue arbeitete hauptsächlich mit Stein. Seine vereinfachte Formsprache war von stilisierten Abstraktionen über Berge, Flüsse und Steine geprägt. Sein Absatz in japanischer Bildhauerkunst gab dann und wann den Skulpturen eine kaligraphische Prägung.

English
Formally educated sculptor at Musashino Art University, Tokyo 1967-71, and at the sculpture school of the Art Academy of Copenhagen 1974-79. Jun-Ichi Inoue worked primarily in stone. His style was simple, characterized by a stylized abstraction of mountains, rivers, and rocks. His roots in Japanese sculpture often made his works reminiscent of calligraphy.

Værker i Hjørring Kommune:

"Uden titel" (granit), 1977. Hjørring

Muldbjergskolen, Skolevangen 44, Hjørring

Den gode historie

En fugl, der rejser sig, eller en plante, der spirer?

Den japansk-danske billedhugger Jun-Ichi Inoues granitskulpturer er stiliserede plante- og dyreformer, der får liv gennem de varierede huggeteknikker, der er anvendt i arbejdsprocessen.

Jun-Ichi Inoue var født og opvokset i Japan, og det er derfor nærliggende også at finde Japans tradition for kalligrafi, skrifttegn, i hans skulpturer, der har en forfinet grafisk virkning.

Ejer

Muldbjergskolen / Hjørring kommune, erhvervet (1977) med støtte fra Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Deutsch
Inoue, Jun-Ichi: Ohne Titel, 1977. Hjørring
Wie ein Schriftzeichen in drei Dimensionen erhebt sich die Skulptur. Sie scheint voll innerer Meinungen, die für uns nur nicht lesbar sind.

English
Inoue, Jun-Ichi: Untitled, 1977. Hjørring
This standing sculpture appears to be an enigmatic three dimensional symbol. It seems full of a meaning that is just beyond our grasp.

"Øgle med æg" (granit, vandkunst), 1979. Hjørring

Knuth Beckers Plads, Hjørring

Den gode historie

Den japansk-danske billedhugger Jun-Ichi Inoues granitskulpturer er abstrakte. De forestiller ikke noget genkendeligt, men ofte vil man alligevel få associationer i en bestemt retning.

Sådan er det også med Øgle med æg.
Hunøglen strækker sin lange hals for at holde øje med de to æg, der ligger i reden lidt borte. Jun-Ichi Inoue har brugt forskellige former for granit og huggeteknik, og den variation, der derved opstår i skulpturen, er med til at give den liv og dynamik.

Jun-Ichi Inoue var født og opvokset i Japan, og måske hører øglen og æggene med til hans barndoms eventyr?

Ejer

Hjørring kommune

Deutsch
Inoue, Jun-Ichi: Echse mit Ei, 1979. Hjørring
Das langhalsige Tier wacht über seine Eier. Diese Wasserkunst ist typisch für die fabulierenden Tierwesen des Künstlers.

English
Inoue, Jun-Ichi: Lizard with Eggs, 1979. Hjørring
This long-necked animal guards its egg. This fountain is a classical example of the artist’s fantastic imaginary creatures.