HUNTER, JANICE, (f. 1949, GB)

Uddannet keramiker på Madeley College of Education 1967-70, Keele University 1970-71. Janice Hunter arbejder både med brugskeramik og udsmykninger. Indenfor begge felter er hun optaget af enkle former, der dekoreres med naturinspirerede geometriske ornamenter, eller med ekspressiv spontanitet, der understreger materialernes egen karakter. Janice Hunter driver værksted i Tornby.

Besøg kunstneren på nettet

Deutsch
Ausgebildete Töpferin an Madley College of Education 1967-70, Keele University 1970-71. Janice Hunter arbeitet sowohl mit Gebrauchskeramik als auch Ausschmückungen. In beiden Bereichen ist sie von einfachen Formen angetan, die sie mit geometrischen Ornamenten aus der Natur versiert, oder sie arbeitet mit einer expressiven Spontanität, die den eigenen Charakter des Materials unterstreicht. Janice Hunter hat eine Werkstatt in Tornby.

English
Formally trained as a ceramicist at the Madeley College of Education 1967-70 and Keele University 1970-71. Hunter works both with craft ceramics and decorative works. Within both areas, she concentrates on simplified forms, decorated with geometric forms inspired by nature, or with expressive spontaneity which emphasizes the character of the materials. Janice Hunter runs a workshop in Tornby.

Værker i Hjørring Kommune:

"Gavl med det hele" (keramik, paperclay), 2007. Hirtshals

Lauras Plads, Nørregade, Hirtshals

Den gode historie

Janice Hunter fortæller: ”Gavlen handler om de to mennesker, som boede på stedet "Lauras Plads", Laura var kone til Slagter Jepsen. Her boede de og arbejdede. Den kvindelige trekant (runde former) og den mandelige trekant(stjerneformer) laver en diamantform.

Udsmykningen indgik i Skulpturfestival 2007.

Ejer

Tilhører kunstneren

Deutsch
Hunter, Janice: Giebel mit Allem, 2007. Hirtshals
Das Relief ist erschaffen worden als Andenken an das Ehepaar, das jahrelang dieses Haus bewohnte. Die Frau ist die dreieckige Form und die Sternenform ist der Mann.

English
Hunter, Janice: Gables and All, 2007. Hirtshals
This relief is created in memory of the married couple who have lived in this house for many years. The woman is a triangular form, and the man is star-shaped.

"Mind and Body", 2008. UCN, Hjørring (Ikke offentligt tilgængelig)

Ikke offentligt tilgængelig