Holm, Flemming (f. 1948)

Uddannet folkeskolelærer, selvlært som billedhugger. Flemming Holm arbejder i sten og bronze, af og til i en sammenstilling af de to materialer. Han finder sin inspiration i dyr og planter, hvis former forenkles til organiske abstraktioner over det sete. Flemming Holm har udført en lang række udsmykningsopgaver landet over.

Besøg kunstneren på nettet

Deutsch
Ausgebildeter Lehrer, autodidaktischer Bildhauer. Flemming Holm arbeitet in Stein und Bronze, ab und zu in einer Zusammenstellung der zwei Materialien. Seine Inspiration findet er in Tieren und Pflanzen, deren Formen in organischen Abstraktionen über dem Gesehenen vereinfacht werden. Flemming Holm hat eine lange Reihe von Ausschmückungsaufgaben landesweit durchgeführt.

English
Formally educated primary school teacher, self-taught sculptor. Flemming Holm works in stone and bronze, and once in a while, in a combination of the two materials. His inspiration comes from animals and and plants which are simplified to a visual abstraction. Flemming Holm has created many decorative works all over Denmark.

Værker i Hjørring Kommune:

"Vinterfugl" (granit), 1990. Hjørring

Hjørring Boligselskab, Afd. 35, Vellingshøjvej 320-358, Hjørring

Den gode historie

Flemming Holms fantasifugle er fulde af kropssprog og fabulering.

Vinterfuglen puster sig op og trækker skuldrene op om hovedet for at holde varmen. Dens indadvendte udtryk understreger vinteren som den årstid, hvor vi trækker os tilbage og foretrækker at være inden døre, til solen igen får magt.

Ejer

Hjørring Boligselskab, afd. 35

Deutsch
Holm, Flemming: Wintervogel, 1990. Hjørring
Der Vogel zieht seine Flügel über den Kopf, um die Winterkälte von sich fern zu halten. Man versteht seinen etwas verängstigten Ausdrück sehr gut.

English
Holm, Flemming: Winter Bird, 1990. Hjørring
This bird hides its head under its wings to keep out the winter drafts. One can understand its frightened expression in the face of the cold.

"Stenbider" (granit), 1991. Hirtshals

Brogården, Brogården 20-92, Hirtshals

Den gode historie

Abstraktioner over fugle og fisk føjer sig naturligt ind i havnebyens karakter. Med enkle midler spilles der med på byens hverdag og historie.

Ejer

Brogården, Domea, Hirtshals Boligselskab

Deutsch
Holm, Flemming: Steinbeißer, 1991, Hirtshals

English
Holm, Flemming: Lumpsucker, 1991. Hirtshals

"Fra dybet dukker stjerner, det er os" (granit), 1991. Hirtshals

Brogården, Hirtshals

Den gode historie

Flemming Holms søstjerne-skulptur tager nok afsæt i Hirtshals som kystby, men i titlen vender kunstneren op og ned på vores almindelige forståelse af stjernen som begreb.

Her dukker stjerner ikke frem på himlen, men frem fra det dybe hav, og de er ikke - som i folketroen - vore kære afdøde, men os selv. Tid og sted sættes for en stund ud af funktion, og skulpturen bliver dermed ligeså meget et symbol, som den er et eksempel på den inspiration, en kunstner finder i de omgivelser, som skulpturen skal være en del af.

Ejer

Hirtshals Boligselskab, erhvervet 1991

Deutsch
Holm, Flemming: Aus der Tiefe tauchen Sterne auf, das sind wir, 1991. Hirtshals

English
Holm, Flemming: From the Abyss Stars Appear, They Are Us, 1991. Hirtshals

"Fuglius" (granit), 1992. Bjergby

Bjergby-Mygdal skole, Asdalvej 14, Bjergby

Den gode historie

Flemming Holms fugleskulpturer er fantasivæsner. Man kan ikke artsbestemme dem, til gengæld er der masser af kropssprog og dermed fortælling i dem. Bjergby-Mygdal Skoles lille buttede fugl står og pakker sig om sig selv, en smule betuttet, måske, men der foregår også meget omkring den i løbet af en skoledag.

Fuglen er hugget i enkle, bløde former, der indbyder til at man aer den.

Ejer

Bjergby-Mygdal skole / Hjørring kommune

Deutsch
Holm, Flemming: Fuglius, 1992. Bjergby
Der kleine pummelige Vogel hat seine Form von dem Stein bekommen. Ist es ihm kalt oder kuschelt er....?

English
Holm, Flemming: Birdy, 1992. Bjergby
This little rounded bird got its compact shape from the rock from which it was carved. Is this birdy shivering, or is it keeping cozy?

"Drage" (granit), 1995. Hjørring

Foran Vendiahallen, Thomas Morilds Vej 11, Hjørring

Den gode historie

Flemming Holms drage ser farlig ud med alle sine blottede tænder og sin takkede kam på ryggen. Men mon ikke den er godmodigheden selv? I al fald har den i mange år stået foran Vendiahallen, hvor den er et ofte benyttet klatredyr.

Flemming Holms dyreskulpturer omfatter fugle og fantasidyr, oftest hugget i granit.

Ejer

Vendiahallen

Deutsch
Holm, Flemming: Drache, 1995. Hjørring
Der Drache sieht vielleicht gefährlich aus, ist aber ein gutmütiges Tier, der gerne die Kinder auf seinem Rücken herum toben lässt.

English
Holm, Flemming: Dragon, 1995. Hjørring
This dragon may appear ferocious, but it is a patient creature, which willingly lets children climb on its back.

"Vandkunst" (granit), 2000. Hjørring

Hjørring kommunale vandværk, Vandværksvej 43, Hjørring

Den gode historie

Vandkunsten er karakteristiske for Flemming Holms abstrakte skulpturer, hvor runde, organiske og geometriske former sammenstilles til en dynamisk helhed, her understøttet af det rislende vand.

Ejer

Hjørring Vandselskab

Deutsch
Holm, Flemming. Wasserkuns, 2000. Hjørring
Die runde, glatte Form der Skulptur erinnert an Steine, die über Jahrtausende von der Kraft der Wassers geformt worden sind.

English
Holm, Flemming. Fountain, 2000. Hjørring
This sculpture’s smoothly rounded forms are reminiscent of stones that have been rounded by the forces of nature for thousands of years.

"Septemberfugl" (granit), 2004. Hirtshals

Vestbyens Ældreboliger, Doggerbanke, Hirtshals

Den gode historie

Abstraktioner over fugle og fisk føjer sig naturligt ind i havnebyens karakter. Med enkle midler spilles der med på byens hverdag og historie. 

Ejer

Vestbyens Ældreboliger, Doggerbanke. Skulpturen blev skænket af "Fiskedamerne", en kreds af Histshals-kvinder, som har opnået stor succes med deres fiskekogebog og anvender overskuddet fra salget på forskønnelse af Hirtshals

Deutsch
Holm, Flemming: Vogel, 2004. Hirtshals

English
Holm, Flemming: Bird, 2004. Hirtshals

"Bagterp-stenen" (granit, bronze), 2004. Hjørring

Carolinesvej / Aalborgvej, Hjørring

Den gode historie

Bagterp-stenen synes at skyde op af jorden som en plante, der i solens lys folder sine blade ud.

Flemming Holm laver skulpturer i både sten og bronze, og en sjælden gang kombinerer han de to materialer som her, hvor stenen knytter skulpturen til jorden, mens bronzeelementerne forstærker skulpturens opadstræbende karakter.

Ejer

Bygge- og Boligforeningen af 1938, Hjørring

Deutsch
Holm, Flemming: Bagterp-Stein, 2004. Hjørring
Kontrastreich und effektvoll wirkt die Zusammenstellung von hellem Granit und der mit Grünspan überzogenen Bronze. Die Skulptur wird so zum Blickfang für Besucher der Stadt.

English
Holm, Flemming: Bagterp Stone, 2004. Hjørring
The combination of light-colored granite, and weathered bronze is full of contrast, and makes this sculpture a very effective monument, as it stands at the entrance to the city.

"Fugl og vindfløj" (jern og granit), 2006. Hirtshals

Vestbyens ældreboliger, Vestergade, Hirtshals

Den gode historie

Abstraktioner over fugle og fisk føjer sig naturligt ind i havnebyens karakter. Med enkle midler spilles der med på byens hverdag og historie.

Ejer

Vestbyens ældreboliger, Hirtshals. Skulpturen blev skænket af "Fiskedamerne", en kreds af Histshals-kvinder, som har opnået stor succesmed deres fiskekogebog, og anvender overskuddet fra salget på forskønnelse af Hirtshals

Deutsch
Holm, Flemming: Vogel und Wetterhahn, 2006. Hirtshals

English
Holm, Flemming: Bird and Weather Cock, 2006. Hirtshals