HOFMEISTER, JOHANNES (1914-1990)

Uddannet murer, selvlært som maler. Bror til Poul Hofmeister. Johannes Hofmeister var maler og udførte kun ganske få skulpturelle arbejder. I en forenklet, men malerisk kraftfuld stil skildrede han de nære omgivelser omkring Hjørring og føjede gennem alvorsfuldhed og stilisering et vist almenmenneskeligt element til sine værker. Han var medlem af Vrå-udstillingen fra 1950 til sin død, og hans værker kan ses på Vendsyssel Kunstmuseum og i Kunstbygningen i Vrå.

Deutsch
Gelernter Maurer, autodidaktischer Maler, Bruder von Poul Hofmeister. Johannes Hofmeister war Maler und produzierte nur wenige skulpturelle Arbeiten. In einem vereinfachten, aber malerisch kraftvollem Stil schilderte er die nahe Umgebung Hjörring und fügte seinen Werken durch Ernsthaftigkeit und Stilisierung ein gewisses allgemein-menschliches Element hinzu. Er war Mitglied der "Vraa-udstillingen" von 1950 bis zu seinem Tod, und seine Werke können in Vendsyssel Kunstmuseum und in Kunstbygningen in Vraa gesehen werden.

English
Formally trained as a brick layer, self-taught painter. Brother to Poul Hofmeister. Johannes Hofmeister was a painter, and produced extremely few sculptural works. In a strongly simplified, but powerfully graphic style, he portrayed the environment around Hjørring, and added a certain familiar humanity through his gravity and stylization. He was a member of the Vrå exhibition from 1950 until his death, and his works are on view at Vendsyssel Art Museum, and Kunstbygningen in Vrå.

Værker i Hjørring Kommune:

"Døroverliggere" (beton), år ukendt. Hjørring Private Realskole, Hjørring

Hjørring Private Realskole, Vendiavej 7, Hjørring

Den gode historie

Johannes Hofmeister er bedst kendt som maler, og hans billeder fra Hjørring Bjerge og Vennebjerg er indbegrebet af Vest-Vendsyssel.

De to døroverliggere blev skabt til daværende Hjørring Østre Skole, og de er i deres enkle og ligefremme formsprog et fint eksempel på kunst, skabt til børn. Det er børnenes skoledag, der afbildes, og som sådan umiddelbart forståeligt for børnene.

Johannes Hofmeister var oprindeligt uddannet murer, og vendte af og til tilbage til faget, bl.a. i disse udsmykninger.

Ejer

Hjøring Private Realskole

Deutsch
Hofmeister, Johannes: Türausschmückung, Jahr unbekannt. Hjørring
Die Reliefs über dem Eingang zur Hjörring Private Realskole ist Kunst für Kinder: einfache, klare Aussagen über das Spiel und das Lernen der Kinder.

English
Hofmeister, Johannes: Door Lintel, date unknown. Hjørring
The relief over the entranceway to Hjørring Privat Realskole is art for children at its best; a clear, straightforward tale of children’s play and education.