HENTZE, PETER (f. 1943)

Uddannet maler og grafiker på Kunstakademiet i København 1964-70. Peter Hentze arbejder med alle billedkunstneriske udtryk, og hans kunst er præget af en respektløs tilgang til kunstens traditioner. Hans værker er ofte lag-på-lag af stiliserede plante-og dyreornamenter, der med stor dekorativ virkning synes at sprænge billedrammen. Peter Hentze har været medlem af Vrå-udstillingen siden 1975, og hans værker kan ses på Vendsyssel Kunstmuseum og i Kunstbygningen i Vrå.

Deutsch
Ausgebildeter Maler und Grafiker an der Kunstakademie in Kopenhagen 1964-70. Peter Hentze arbeitet mit allen bildkünstlerischen Ausdruckesformen, und seine Kunst ist von einem respektlosen Zugang zu den Traditionen der Kunst geprägt. Seine Werke sind oft schichtweise stilisierte Pflanzen- und Tierornamente, die mit großer dekorativer Wirkung den Bilderrahmen zu sprengen scheinen. Peter Hentze ist seit 1975 Mitglied der "Vraa-udstillingen", und seine Werke können in Vendsyssel Kunstmuseum und in Kunstbygningen in Vraa gesehen werden.

English
Trained as a painter and graphic artist at the Academy of Art in Copenhagen 1964-70. Peter Hentze works with many types of visual expression, and his art is characterized by a respectless disregard of the traditions of art. His works often include layered, stylized animal and plant ornamentation that seem to burst out of the frame in a decorative fashion. Peter Hentze har since 1975, been a member of the Vrå Exhibition, and his works are on view at Vendsyssel Art museum, and Kunstbygningen in Vrå.

Værker i Hjørring Kommune:

"Vandkunst" (beton, vandkunst), 1996. Sindal

Sverrigsgade / Torvegade, Sindal

Den gode historie

Peter Hentzes vandkunst er meget karakteristisk for hans fabulerende billedverden, hvor dyr, planter og ornamenter samles i stor frodighed.
Vandkunsten består af i alt 72 dekorerede betonplader, hvorfra tynde vandstråler sprøjter fra de næsten usynlige dyser.

Vandkunstens 72 plader er alle forskellige. De er støbt i hånden efter kunstnerens forlæg, og bærer præg af den dekorative forenkling, der præger hans kunst.

Peter Hentze er meget eksperimenterende i sin kunst, og han har arbejdet med en lang række forskellige materialer, også nogle, man ikke normalt forbinder med billedkunst, som f.eks. skulpturer af gaze og gips, eller masker af hønsenet. Eksempler på begge dele kan man fra tid til anden se på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring.

Ejer

Sindal by / Hjørring Kommune, opført af Forskønnelsesudvalget i Sindal Kommune med støtte fra Kulturfonden

Deutsch
Hentze, Peter: Wasserkunst, 1996. Sindal
Mit seinen sechs dreieckigen Säulen und stilisierten Pflanzen- und Tierformen ist dieses Wasserkunstwerk eine vereinfachte Ausgabe der Landschaft um Sindal herum. Während den 90ern versuchte man in Sindal die Stadt mit den meisten Springbrunnen und Wasserkunstwerken zu werden – ein Spaziergang durch die Stadt zeigt, dass es gelungen ist, viele davon in die Stadt zu holen.

English
Hentze, Peter: Fountain, 1996. Sindal
This fountain with its six triangular columns and stylized plant and animal forms is a simplified version of the landscape around Sindal. During the 1990’s Sindal worked hard to be the town with the most fountains in Denmark, and a walk through Sindal will show how many fountains the town was able to put up.