HEIDE, ERIK (f. 1934)

Uddannet maler på Kunstakademiet i København 1951-54 og på Grafisk Skole sammesteds 1957, selvlært som billedhugger. Erik Heide arbejder oftest i grove materialer som støbejern og granit. Formsproget er enkelt, og såvel hans menneske- og dyrefigurer som de rent abstrakte værker synes at have en urkraft, der knytter dem til både tidlig romansk kunst fra 1200-tallet og til oldtidens rituelle skulptur. Har udført en lang række kirkeudsmykninger, og hans verdslige skulpturer findes i de fleste større byer herhjemme. Heide blev medlem af Vrå-udstillingen i 1962, og hans værker kan ses på Vendsyssel Kunstmuseum og i Kunstbygningen i Vrå.

Besøg kunstneren på nettet

Deutsch
Ausgebildeter Maler an der Kunstakademie in Kopenhagen 1951-54 und an der Grafischen Schule auch in Kopenhagen 1957, autodidaktischer Bildhauer. Erik Heide arbeitet meistens mit groben Materialien wie Gußeisen und Granit. Die Formsprache ist einfach und sowohl seine Menschen- und Tierfiguren als auch die rein abstrakten Werke scheinen eine Urkraft zu besitzen, die sowohl mit der frühen romanischen Kunst des 12. Jahrhunderts als auch mit den rituellen altertümlichen Skulpturen verknüpft sind. Er hat eine lange Reihe von Kirchenausschmückungen durchgeführt, und seine weltlichen Skulpturen sind in den meisten großen Städten hierzulande zu finden. Heide wurde 1962 Mitglied der "Vraa-udstillingen" und seine Werke können in Vendsyssel Kunstmuseum und in Kunstbygningen in Vraa gesehen werden.

English
Formally educated painter at the Art Academy in Copenhagen 1951-54 and at the Graphic School, Copenhagen, 1957. Self-taught sculptor. Erik Heide often chooses rough, heavy materials, such as iron and granite. His style is simple, and both his animal and human figures, as well as the purely abstract works seem to posess a primitive force that ties them both to 13th century Romanesque art, and ancient ritual sculpture. He has created many decorative works for the Church of Denmark, and many sculptures for large towns and cities in Denmark. Heide became a member of the Vrå Exhibition in 1962, and his works are on view at Vendsyssel Art Museum and Kunstbygningen in Vrå.

Værker i Hjørring Kommune:

"Fugleflok" (bronze), 1965. Hjørring

BDO Revision, Smutten / Nørrebro, Hjørring

Den gode historie

Erik Heides kunst er fuld af enkle, stærke symboler. Fuglen er et af dem. Traditionelt er fuglen symbol på friheden, skaberglæden og inspirationen, men også på sjælen.

I Heides skulptur er der dog ligeså meget ”ren” fugl, og man kan næsten høre fuglenes fløjt og skrig til hinanden, når flokken letter.

Ejer

BDO Revision, Hjørring

Deutsch
Heide, Erik: Vogelschwarm, 1965. Hjørring
Der Vogelschwarm scheint wie eine Wolke über dem Platz zu schweben, eben wie die Vögel es in Wirklichkeit tun. Aber die Bronzevögel sind in ihrer Bewegung erstarrt, und wir werden für immer ihren Ruf hören können.

English
Heide, Erik: Flock of Birds, 1965. Hjørring
This flock of birds seems to fly over the square, just like a real flock. But the bronze birds are frozen in their flight and we will forever hear their calling.

"Mand, der løfter fisk over hovedet" (granit, vandkunst), 1984. Hirtshals

Ved Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej, Hirtshals

Den gode historie

Erik Heides skulpturer er enkle og klare i deres formsprog. De har en alvor og dybde, der viser tilbage til den førhistoriske tids billedmagere, der med få midler skabte stærke udsagn om menneskeliv, ritualer og troen på højere magter.

Granitmanden, der sejsstolt løfter en fisk op over hovedet er en sådan enkel, stærk skulptur, der uden omsvøb fortæller om fiskerens hårde liv og tilfredsstillelsen ved at bringe fangsten i land.

Ejer

Nordsøen Oceanarium, Hirtshals

Deutsch
Heide, Erik: Mann, der einen Fisch über den Kopf hebt, Jahr unbekannt. Hirtshals
Viele Skulpturen in Hirtshals sind natürlicherweise eng mit dem Meer und der Fischerei verbunden. So auch dieser Fischer, der stolz seinen Fang zeigt.

English
Heide, Erik: Man lifting a Fish above his Head, unknown date. Hirtshals
For obvious reasons, many of Hirtshals’ sculptures have the sea and fishing as their theme. This fisherman is part of that tradition, and proudly displays his catch. 

"En hilsen fra det der var, til det der kommer" (støbejern, granit), 1984. Hjørring

Vestergade / Museumsgade, Hjørring

Den gode historie

Vendsyssel Tidende beretter i 1983, at Hjørring Kommunes Kunstudvalg har ”…bestilt skulptur i otte dele hos Erik Heide på Mors. Det bliver bl.a. en vogn med stenalderpræg for at understrege områdets forbindelse til fortiden, visende hen til museet [Vendsyssel Historiske Museum, som ligger i Museumsgade bag Akseltorv].

Endvidere findes nogle pæleagtige skulpturer i granit og støbejern til at erstatte de træsplinter, der står på Akseltorv nu.”
Vendsyssel Tidende, 10.6.1983

Erik Heides skulptur føjer sig smukt ind på det lille torv mellem det gamle Hjørrings klassicistiske bygninger. Med både abstrakte og delvist genkendelige former fortæller skulpturerne, at torvet også i gamle dage var travlt, at hertil kom man agendes, her holdt håndværkerne til, og her blev der handlet.

Erik Heides formsprog er bevidst groft og videreformidler støbejernets og granittens tyngde og uforanderlighed.

Ejer

Hjørring Kommune, erhvervet 1984 med støtte fra Kreditforeningen Danmarks Fond for Særlige Formål, Hjørring Kommune, Jyske Bank og Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Deutsch
Heide, Erik: Ein Gruß aus der Vergangenheit an die Zukunft, 1984, Hjørring
Die vielen Teile der Skulptur erzählen von der Vergangenheit Hjörrings als Handels- und Handwerkerstadt. Die Geschichte ist so wichtig in diesem alten Teil Hjörrings, nah am Museum, in dem die Geschichte der früheren Zeit erzählt wird.

English
Heide, Erik: A Greeting From That Which Was, To That Which Will Be, 1984. Hjørring
The many parts of this sculpture tell the story of Hjørring as a craft- and trade- center. This particular part of Hjørring’s history is important to the old part of town, near the museum, which tells of Hjørring’s history right from the beginning.

"Vandkunst" (granit), 1985. Hjørring

Nørretorv, Hjørring

Den gode historie

Vandkunstens kan i sin profil minde om et træ med stamme og krone. Granitblokkene, der er stablet ovenpå hinanden, bliver tykkere og tykkere og dermed tungere og tungere opad. Tyngden modsvares af det rislende vands lethed ned ad skulpturen, og Heide har med få midler henvist til stenens uforgængelighed, træets vækstmotiv og det uhåndgribelige vand, der ikke lader sig tøjle.

Ejer

Hjørring Kommune, erhvervet af Hjørring Kommunes Kunstudvalg med støtte fra Sanerings- og Byfornyelsesselskabet og Grundejernes Investeringsfond.

Deutsch
Heide, Erik: Wasserkunst, 1985. Hjørring
Dieses Wasserkunstwerk erinnert an einen Baum mit Stamm und Krone, woraus das Wasser rieselt. In dieser Zusammenstellung steht der Stein für das Unvergängliche, der Baum für das Vergängliche und das Wasser für das Ungreifbare.

English
Heide, Erik: Fountain, 1985. Hjørring
This fountain reminds the viewer of a tree with trunk and branches, from which the water trickles. The combination of rock, tree motif, and water seems to refer to cycles of change, permanence, and the immaterial.

"Evighedsblomst" (støbejern, granit, vandkunst), 1986. Hjørring

Eriksminde, Vester Allé, Hjørring. Man finder vandkunsten lige ved siden af lejlighed nr. 50

Den gode historie

En blomst i støbejern. Kronbladenes sarte skrøbelighed er umiddelbart langt fra jernets bastante tyngde, men i Erik Heides vandkunst lykkes det på smukkeste vis at forene lethed og tonstung massivitet til et kunstværk, der på en gang rummer poesi og evighed.

Skulpturen er karakteristisk for Heides bevidst grove materialebehandling, der understreger materialernes tyngde og uforanderlighed.

Ejer

Vanførefondet

Deutsch
Heide, Erik: Ewigkeitsblume, 1986. Hjørring
Diese Wasserkunst ist eine Ewigkeitsblume, die unverändert stehen bleiben wird. Der Kontrast zu den wirklichen Blumen, die zerbrechlich und nur von kurzer Lebensdauer sind, wird durch das schwere Gusseisen unterstrichen.

English
Heide, Erik: Eternal Flower, 1986. Hjørring
The fountain is an eternal flower that will stand unchangeable for many years into the future. The delicacy of real flowers which only live a short time is in sharp contrast to the heaviness of the cast-iron fountain.

"Kollund-fugl nr. 3" (Støbejern på granit), 1986. Vrå

Vrå Skole, Skolegade 5, Vrå. Placeret ved indskolingen, Vestre Skolevej, Vrå

Den gode historie

Fuglen er et tilbagevendende motiv i Erik Heides kunst. Man ser både magtfulde rovfugle og forskræmte spurve blandt hans fugleskulpturer, og den lille buttede Kollund-fugl, der putter sig på sin granitsokkel hører til den sidste kategori.

Skulpturens lukkede form udtrykker fuglens karakter.

Skulpturen er 3. afstøbning af en fugl, som Erik Heide skabte til Kollund i Sønderjylland, deraf navn og nummer.

Ejer

Vrå Skole / Hjørring kommune, gave 1986 fra Sparekassen for Vraa og Omegn i anledning af Vrå Hovedskoles 75-års jubilæum

Deutsch
Heide, Erik: Kollund-Vogel nr. 3, 1986. Vrå
Der kleine Vogel in Gusseisen ist nur ein Junges, und seine Zerbrechlichkeit tritt deutlich hervor, obwohl die Skulptur in Eisen gegossen ist. Die weichen Linien und die pummelige Form machen die Skulptur sehr geeignet als Spielskulptur für die Schulkinder, die gerne auf ihr herumtoben.

English
Heide, Erik: Kollund Bird # 3 (Kollund-fugl nr. 3), (1986). Vrå
This little bird in cast-iron is a vulnerable baby, which is evident in spite of the material in which it is made. The soft lines of the sculpture, and its rounded form, make it an excellent play-sculpture for the school children who like to climb on it.

"Glad fisk" (bronze på granit), 1989. Hirtshals

Leret, Kystvejen, Hirtshals

Den gode historie

Hvornår er en fisk glad? Måske når den slår med halen, som Erik Heides fisk gør det her. Fisken knytter sig naturligvis tæt til Hirtshals som fiskerihavn, men man kan også se menneskelige træk i dens kropssprog, og fisken beretter dermed om en optimistisk og fortrøstningsfuld tiltro til fremtiden.

Erik Heides figurlige skulpturer har en næsten middelalderlig enkelhed over sig. Figurerne, hvad enten de er støbt i jern eller bronze eller hugget i sten, bevarer meget af materialets karakter i sig, og det færdige værk fremstår derfor med en renhed, der er en vigtig del af deres kunstneriske styrke.

Ejer

Hirtshals by / Hjørring Kommune, gave 1989 fra Skagerak Fiskeeksport A/S i anledning af Hirtshals’ kåring som Årets By, 1989

Deutsch
Heide, Erik: Froher Fisch, 1989. Hirtshals
Was ist ein froher Fisch? Erik Heides Granitfisch ist natürlich mit Hirtshals als Fischereihafen verbunden, und der optimistische Schwung der Schwanzflosse verleiht dem Betrachter den Eindruck, dass die Zukunft gut wird.

English
Heide, Erik: Happy Fish, 1989. Hirtshals
What is a happy fish? Erik Heide’s bronze fish has obvious associations to the fishing harbor of Hirtshals, and its optimistically waving tail seems to promise a bright future.

"Ungt dyr" (bronze), 1994. Hjørring

Hjørringhus, Vestergade 8, Hjørring

Den gode historie

Dyr er en klassisk motivkreds i billedhuggerkunsten. Således også hos Erik Heide, som har skabt fugle, hunde, får og kvæg i bronze og støbejern.

Det unge dyr er måske en nyfødt kalv, der på usikre ben tager de første skridt ud i livet.

Ejer

Domea, gave 1993 fra Dansk Boligforening

Deutsch
Heide, Erik: Junges Tier, 1993, Hjørring
Erik Heides Tierskulpturen sind häufig vereinfachte Abstraktionen über den Charakter des Tieres. Das neugeborene Kälbchen steht auf langen, unsicheren Beinen und ist gerade dabei sich selber zu finden.

English
Heide, Erik: Young Animal, 1993. Hjørring
Erik Heide’s animal sculptures are often simplified abstractions of the characteristics of that animal. This newborn calf stands on wobbly legs, and is on the verge of finding its balance.

"Klippen og staven" (bronze og granit, vandkunst), 1994. Sindal

Ved Sindal Bykirke, Nørregade / Vendelbogade, Sindal

Den gode historie

Erik Heide har skabt en lang række udsmykninger af kirker og deres nærmeste omgivelser. Fælles for mange af disse udsmykninger er den dybe fortrolighed med Biblens beretninger og fortolkningerne deraf, som udtrykkes i værkerne.

Beretningen om klippen og staven stammer fra Det Gamle Testamente, 4. Mosebog, kapitel 20, hvor berettes om Moses, der slår vand af klippen under vandringen fra Ægypten:

”v1 I den første måned kom hele israelitternes menighed til Sins ørken, og folket slog sig ned i Kadesh. Dér døde Mirjam, og dér blev hun begravet.

v2 Der var ikke vand til menigheden, så de samlede sig om Moses og Aron.

v3 Folket rettede anklager mod Moses og sagde: »Var vi bare omkommet ligesom vore brødre for Herrens ansigt.
v4 Hvorfor har I ført Herrens forsamling ud i denne ørken, så både vi og vort kvæg skal dø her?

v5 Hvorfor har I ført os op fra Egypten og bragt os til dette frygtelige sted, hvor der hverken er korn eller figner eller druer eller granatæbler, og hvor der ikke er vand at drikke?«

v6 Moses og Aron forlod forsamlingen og gik hen til indgangen til Åbenbaringsteltet; de kastede sig ned, og Herrens herlighed viste sig for dem.

v7 Herren sagde til Moses:

v8 »Tag staven, og kald menigheden sammen. Du og din bror Aron skal tale til klippen for øjnene af dem, så vil den give vand. Du skal få vand ud af klippen til dem og give menigheden og dens kvæg at drikke.«

v9 Så tog Moses staven, der lå for Herrens ansigt, sådan som Herren havde befalet ham.

v10 Moses og Aron kaldte forsamlingen hen foran klippen, og Moses sagde til dem: »Hør nu, I trodsige! Mon vi kan få vand ud til jer af denne klippe?«

v11 Så løftede Moses hånden og slog to gange på klippen med sin stav, og der strømmede rigeligt vand ud, så både menigheden og deres kvæg kunne drikke.

v12 Men Herren sagde til Moses og Aron: »I troede ikke på mig og agtede ikke min hellighed for øjnene af israelitterne; derfor skal I ikke komme til at føre denne forsamling til det land, jeg har givet dem.

v13 Det er Meribas vand, hvor israelitterne kom med anklager mod Herren, og hvor han viste sin hellighed på dem.”

Skulpturens næsten tre en halv meter høje granitblok er klippen, hvor op ad den fem en halv meter lange jernstav hviler. Begge dele understreger det monumentale og mytiske i Biblens beretning, her regnes ikke i menneskelige proportioner!

Ejer

Sindal by / Hjørring kommune, gave 1994 til Sindal Kommune fra Kulturfonden (Højlundfonden)

Deutsch
Heide, Erik: Der Fels und der Stab, 1994. Sindal
Die Skulptur ist eine moderne Interpretation der biblischen Geschichte über Moses, der während seiner Wanderung von Ägypten seinen Stab gegen den Felsen schlug, worauf eine Quelle entsprang, und das Israelische Volk konnte seinen Durst löschen.

English
Heide, Erik: The Cliff and the Staff, 1994. Sindal
This sculpture represents a modern version of the story of Moses who taps his staff on a cliff to bring forth a spring so the Israelites may drink on their journey from Egypt.

"Fuglerelief", (år ukendt). Hjørring

Holmegårdskolen, Hjørring

Ikke offentligt tilgængelig