HAUGEN SØRENSEN, JØRGEN (f. 1934)

Uddannet gipser og pottemager, selvlært som billedhugger.

Selv om Jørgen Haugen Sørensen har arbejdet i de fleste af billedhuggerkunstens gængse materialer, har hans kunst til stadighed handlet om at skabe nye form- og materialemæssige udtryk for menneskets vilkår i en moderne, splittet verden.

Hans skulpturer er derfor ofte overraskende form- og materialesammensætninger, der trodser traditionel skulpturel tankegang og dermed udfordrer beskueren.

Besøg kunstneren på nettet

Deutsch

Ausgebildeter Gipser und Töpfer, autodidaktischer Bildhauer.

Obwohl Jörgen Hauge Sörensen mit den meisten gängigen Materialien der Bildhauerkunst gearbeitete, hat er in seiner Kunst ständig neue Ausdrucksformen erschaffen und neue Materialien verwendet, die den Menschen in einer modernen gespaltenen Welt zeigen sollen.

Seine Skulpturen sind deshalb oft unerwartete Form- und Materialzusammensetzungen, die den traditionellen skulpturellen Gedankensweisen trotzen und den Betrachter herausfordern.

English
Formally trained plaster-worker and ceramicist, self-taught sculptor.

Even though Jørgen Haugen Sørensen has worked in almost all sculpting materials, his work has always been about creating new form and material expressions for the human condition in a modern, divided world.

His sculptures therefore often work with surprising contrasts in form and materials that challenge traditional sculptural thinking, and thus engage the viewer.

Værker i Hjørring Kommune:

"Den Royale Tanke" (sort ipala-granit), 2008

St. Kirkestræde / Kirkegårdsvej, Hjørring

Den gode historie

Den sorte granit er på en gang tyngde og lethed. Tyngden ligger i de massive stenmængder, letheden i sammenstillingen af bærende og bårne elementer.

Skulpturen forestiller ikke noget, men titlen kan styre de associationer, som vi får i mødet med den. Er der tale om den ranke monark og de mindre undersåtter, eller sætter skulpturen snarere form på ideen om det royale?

Skulpturen er opstillet ved det, der i sin tid var Sct. Catharinæ Stiftelse. Else Baylund, hvis far Johs. E. Rasmussen var borgmester i Hjørring 1937-54, testamenterede midler til kunstnerisk udsmykning af pladsen foran stiftelsen, som hendes far var blandt initiativtagerne til. Stiftelsen er i dag nedlagt, og bygningerne indgår nu som del af et boligselskab.

Ejer

Boligselskabet af 1964, erhvervet for midler arvet efter Else Baylund

Deutsch
Haugen Sørensen, Jørgen: Der königliche Gedanke, 2008. Hjørring

English
Haugen Sørensen, Jørgen: The Royal Thought, 2008. Hjørring