HANSEN, ARNE L. (1921-2009)

Uddannet på Kunstakademiet i København 1938-45. Arne L. Hansen virkede fortrinsvist som maler, men skabte også skulpturelle værker i keramik, ligesom han udførte udsmykninger i en række kirker landet over. Hans formsprog er abstrakt, afledt af landskabelige eller industrielle former, ofte skildret i en kraftig kolorit. Arne L. Hansen medlem af Vrå-udstillingen fra 1950 til sin død, og hans værker kan ses i Kunstbygningen i Vrå og på Vendsyssel Kunstmuseum.

Deutsch
Ausgebildet an der Kunstakademie in Kopenhagen 1938-45. Arne L. Hansen wirkte hauptsächlich als Maler, schuf aber auch skulpturelle Werke in Keramik, wie er auch Ausschmückungen in Kirchen landesweit ausführte. Seine Formsprache ist abstrakt, von landschaftlichen und industriellen Formen abgeleitet, häufig in einem kräftigen Kolorit. Arne L. Hansen war Mitglied der "Vraa-udstillingen" von 1950 bis zu seinem Tod, und seine Werke können in Kunstbygningen in Vraa und im Vendsyssel Kunstmuseum gesehen werden.

English
Educated at the Art Academy in Copenhagen 1938-45. Arne L. Hansen worked foremost as a painter, but he also created sculptures in ceramics, and created decorative works for a number of churches across Denmark. His style is abstract, inspired by landscapes or industrial forms, often presented in a very strong palette. Arne L. Hansen was a member of the Vrå Exhibition from 1950 until his death, and his works may be seen at Kunstbygningen in Vrå, as well as the Vendsyssel Art Museum.

Værker i Hjørring Kommune:

"Fire mobiler" (bemalet stål), 1986. Muldbjergskolen, Hjørring

Muldbjergskolen, Skolevangen 44, Hjørring

Den gode historie

De fire mobiler fanger vinden, men fordi de er udformet forskelligt, vil de køre med forskellig fart. Enkelt og anskueligt lærer skolebørnene noget om energi.

Ejer

Muldbjergskolen / Hjørring Kommune

Deutsch
Hansen, Arne L.: Vier Mobile, 1986. Hjørring, Muldbjergskolen
Die vier Mobile fangen den Wind. Da sie verschiedene Formen haben, bewegen sie sich unterschiedlich. Einfach und anschaulich lernen die Schüler was über Energie.

English
Hansen, Arne L.: Four mobiles, 1986. Hjørring, Muldbjergskolen
The four mobiles, movable sculptures, catch the wind. Because of the variation in form they move differently. This becomes an easily understandable way of teaching about energy.