HAKE, CLAES (f. 1945, Sverige)

Uddannet billedhugger 1962-68 på Valands Konstskola ved Gøteborg. Skulpturerne er ofte tænkt og udført i monumentale formater. Udtrykket er enkelt, ofte bygget op omkring geometriske former som cirkel eller rektangel, og disse ”urformer” bringer tankerne hen på oldtidens rituelle kunstværker. Claes Hake har skabt udsmykninger til en række byer herhjemme.

Besøg kunstneren på nettet

Deutsch
Ausgebildeter Bildhauer 1962 an der "Valands Konstskola" bei Göteborg. Seine Skulpturen sind oft in monumentalen Formaten gedacht und ausgeführt. Der Ausdruck ist einfach, oft über geometrische Formen wie Kreis und Rechteck aufgebaut, und diese "Ur-Formen" leiten die Gedanken auf rituelle Kunstwerke des Altertums hin. Claes Hake hat Ausschmückungen für eine Reihe von Städten hierzulande erschaffen.

English
Formally trained as a sculptor at Valands Konstskola near Göteborg, Sweden. His sculptures are often conceived of and created in monumental formats. Their expression is simple, often built up around geometric forms, such as a circle or rectangle, and these “original” shapes often bring to mind ancient ritual art. Claes Hake has created works for a number of cities in Denmark.

Værker i Hjørring Kommune:

"Ildgryde" (støbejern, stål), 1993. Hjørring

Sct. Olai Plads / Strømgade, Hjørring

Den gode historie

Claes Hakes Ildgryde rummer ligesom Ringen, hans store udsmykning på Springvandspladsen, den monumentale ro, der knytter sig til de geometriske grundformer. Her den runde skålform på halvbuen.

Ildgryden kan opfattes som et ”rent” kunstværk, en dekorativ tilføjelse til det travle byrum for enden af Hjørrings gågade, men skulpturen har også referencer til nogle af de mest basale ting i menneskets tilværelse, nemlig vores behov for mad og varme.

Måske skal skulpturen minde os om, at det, der nu om dage er mere eller mindre nødvendig shopping, i tidligere tider var ren overlevelse?

Ejer

Hjørring kommune, gave 1993 fra Bikuben i anledning af Hjørrings 750-års købstadsjubilæum.

Deutsch
Hake, Claes: Feuertopf, 1993. Hjørring
Der Topf ist eine der ältesten Formen des Hausrats. Hier, in der belebten Einkaufstraße der Stadt, steht er als Mahnmal dafür, dass, was heute oberflächliches Shopping ist, früher eine Frage des Überlebens war.

English
Hake, Claes: Fire Pot, 1993. Hjørring
The pot is one of the oldest forms of kitchenware. This pot may serve as a simple reminder to thoughtless, busy consumers that in the past, one could not survive without such necessities. Now, we must merely select color and style.

 

"Ringen" (bronze, granit, vandkunst), 1993. Hjørring

Springvandspladsen, Hjørring

Den gode historie

Springvandspladsen er Hjørrings centrale plads, og siden 1935 har pladsen været smykket af en vandkunst. Ved Hjørrings 750-års købstadsjubilæum i 1993 besluttede man at flytte Axel Poulsens ”Fontæne”, 1935, til Rådhustorvet, hvor den klassiserende vandkunst spiller smukt sammen med byens gamle rådhus fra 1834.

På Springvandspladsen blev i stedet rejst den svenske billedhugger Claes Hakes todelte vandkunst ”Ringen”. Den består af en patineret bronzering med en diameter på over fire meter, og lidt forskudt derfra, et cirkulært bassin i granit, med en tilsvarende diameter. Vandet står lige til kanten af granitbassinet og skaber dermed en blank, lidt strømmende bevægelse, der tillader himlen at spejle sig i bassinet. Vandet er opvarmet, og ”Ringen” er dermed en af de få vandkunster, der ikke må tømmes for vand i frostperioder.

Ejer

Hjørring Kommune, finansieret 1993 af Hjørring Kommunes Kunstudvalg i samarbejde med Dansk Supermarked, Danske Bank, Jelstrup-Lyngby Sparekasse, Egnbank Nord, Oxford, Sanistål, Mortensen & Beierholm og Inventing Denmark, i forbindelse med Hjørrings 750-års købstadsjubilæum.

Deutsch
Hake, Claes: Der Ring, 1993. Hjørring
Der Ring ist wohl die einfachste Form der Dekoration, die in allen Kulturen bekannt ist. Hier erhebt er sich wie ein Zirkelschlag auf dem belebten Platz, und seine Form wird im stillstehenden Wasser gespiegelt.

English
Hake, Claes: The Ring, 1993. Hjørring
The ring is one of the first and simplest forms of decorative art in all cultures. This ring rises monumentally above the busy square, and its form is reflected by the still water of the pool.

Bautasten (rød, svensk granit, teglsten), 2005. Hjørring

Ringvejen / Frederikshavnsvej, Hjørring

Den gode historie

Claes Hakes bautasten er Hjørrings største skulptur. Dens monumentale placering på en lille kuplet høj ved en af byens største indfaldsveje gør den til en værdig velkomst til byen og et klart signal om, at her er der kunst at se.

Mennesket har gennem årtusinder sat sig stene i landskabet til markering af religiøse steder, og Claes Hakes skulptur skriver sig dermed ind i en tradition for kendingsmærker i landskabet, om end dens abstrakte udformning og dens placering midt i en rundkørsel hører vores moderne tid til.

Ejer

Hjørring kommunes Kunstudvalg, erhvervet med tilskud på 300.000 kr. fra Hjørring Grundejerforening i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum.

Deutsch
Hake, Claes: Bautastein, 2005. Hjørring
Bautasteine sind die Monumente des Altertums, die für rituelle Gebräuche errichtet wurden. Claes Hake hat einen modernen Bautastein erschaffen, und sein Platz am geschäftigsten Kreisel der Stadt wirkt wie ein ironischer Kommentar zu der Verehrung des Autofahrens.

English
Hake, Claes: Ritual Bautastone, 2005. Hjørring
Bautastones are prehistoric monuments, raised for ritual purposes. Claes Hake has created a modern version of the bautastone, and by placing it in one of the city’s busiest roundabouts, one is led to think of it as an ironic statement on the worshiping of private cars.