FUNCH, EDGAR (1915-1995)

Uddannet stenhugger på fødeøen Bornholm, selvlært som billedhugger. Edgar Funchs første inspiration kom fra primitiv maskekunst, mens hans formsprog, som det ses i skulpturerne i Hjørring, blev udviklet på bagrund af moderne, non-figurativ skulptur. Funchs værker er ophobninger af geometriske og organiske former, nøje afvejet m.h.t. størrelse og placering, så de føjer sig naturligt ind i skulpturernes helhedsindtryk. Funch var fra 1966-1993 medlem af Vrå-udstillingen, og hans skulpturer ses i en række byer, fortrinsvist i Jylland.

Deutsch
Gelernter Steinmetz auf seiner Geburtsinsel Bornholm. Edgar Funchs erste Inspiration kam von der primitiven Maskenkunst, wobei seine Formsprache, wie sie in den Skulpturen in Hjörring zu sehen ist, auf der Grundlage von moderner, non-figurativer Skulptur entwickelt wurde. Funchs Werke sind Anhäufungen geometrischer und organischer Formen, genau abgewägt was Größe und Platzierung betrifft, sodass sie sich natürlich in den Gesamteindruck der Skulptur einfügen. Funch war von 1966-1993 Mitglied der "Vraa-udstilling", und seine Werke können in vielen Städten gesehen werden, hauptsächlich in Jütland.

English
Trained as a stone mason on the island of Bornhom where he was born. Edgar Funch’s first inspiration came from primitive masks, while his style, as it is expressed in sculptures in Hjørring, was developed out of a modernistic, nonfiurative sculptural tradition. Funch’s works are built up of geometric and organic forms which are carefully considered in regard to size and placement, so they contribute naturally to the total impression of the sculpture. Funch became a member of the Vrå Exhibit from 1966-1993, and his sculptures are on view in a number of cities, primarily in Jutland.

Værker i Hjørring Kommune:

"Hjørring-stenen" (granit), 1972. Hjørring

Nørregade v/ Kirkepladsen, Hjørring

Hjørring-Stenen

Den gode historie

Hjørringstenen er en af Edgar Funchs mest monumentale skulpturer. Den er stykket sammen af massive og gennembrudte, geometriske former, der er variationer over kugler og kuber. Overfladebehandlingen varieres over hele skulpturen, og lysets refleksion på de forskellige overflader giver skulpturen liv og dynamik.

Ejer

Vendsyssel Kunstmuseum, inv.nr. HKM2034, bestilt og betalt 1972 af Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Hjørring-Stenen

Deutsch
Funch, Edgar: Der Hjørring-Stein, 1972. Hjørring
Die Skulptur ist aus unzähligen Klötzen gebaut, die zusammen einen lebendigen und dynamischen Ausdruck schaffen. Dabei steht die Form der Skulptur im Kontrast zum Material, das Jahrhunderte lang unverändert stehen kann.

English
Funch, Edgar: The Hjørring Stone, 1972. Hjørring
This sculpture is comprised of a great quantity of blocks that, together, create a living and dynamic whole. The form of the sculpture thereby creates a contrast to its material, which will remain unchanged for hundreds of years.

Hjørring-Stenen

"Soltegn" (granit), 1973. Hjørring

Ved Sparekassen Vendsyssel, Brinck Seidelinsgade 10, Hjørring

Soltegn

Den gode historie

Edgar Funchs helt abstrakte skulpturer er oftest sammensat af geometriske og organiske former, der sammenflettes til en dynamisk form.

Soltegn refererer ikke til de oldnordiske helleristningers soltegn, men skal måske snarere opfattes som en stenudgave af de ildtunger, man kan se på Solens overflade.

Ejer

Hjørring Kommune, bestilt og erhvervet 1972 af Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Soltegn

Deutsch
Funch, Edgar: Sonnenzeichen, 1973. Hjørring
Die runde Formen der Skulptur weist auf die Sonne hin, wie der Name der Skulptur schon sagt. Hier geht es aber nicht um rituelle Schriftzeichen, wie man sie aus dem nordischen Altertum kennt , sondern um abstrakte Sonnenzeichen.

English
Funch, Edgar: Sun Symbol, (1973). Hjørring
The rounded shape of the sculpture refers to the sun of its title. This is not a direct reference to prehistoric sun symbols, but rather a modern abstraction of the sun.

"Uden titel", 1973. UCN, Hjørring (ikke tilgængelig)

Ikke tilgængelig

"Chr. Røv" (granit), uden år. Hjørring

Det Grafiske Værksted, Nørregade 35, Hjørring

Chr. Røv

Den gode historie

Edgar Funch var stenhugger i gammeldags forstand. Han kunne lytte sig frem til, hvordan en given sten ville reagere på hans hårdtslående værktøj. I sine skulpturer var Funch optaget af lysets og skyggernes spil på stenen, og variationen i huggemetode og overfladebehandling er med til at understrege dette.

Chr. Røvs respektløse titel er et godmodigt drilleri fra kunstnerens side rettet mod I. Chr. Sørensen, som fra 1970 til 1984 drev grafisk værksted i gården bag Nørregade 35. Hos I. Chr. Sørensen kom en lang række af landets førende grafikere, men også andre billedkunstnere eksperimenterede med grafik på værkstedet, her i blandt Edgar Funch. Det fortælles, at I. Chr. Sørensen altid returnerede kommunale breve og regninger til afsenderen med påskriften "Røv".

Ejer

Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Chr. Røv

Deutsch
Funch, Edgar: Chr. Arsch, Jahr unbekannt. Hjørring
Das kleine Relieff ist aus dynamischen Formen gebaut, was einen energischen Ausdruck ergibt. Die Bewegung und die Dynamik im Stein war ein wichtiges Ziel für den Künstler.

English
Funch, Edgar: Christian Ass, date unknown. Hjørring
This little relief is comprised of dynamic forms that add energy to the expression. The movement and dynamic of the rock are the most important goals of the artist in this work.

"Uden titel" (granit), uden år. Hjørring, Mammutpladsen

Ved Sparekassen Vendsyssel, Mammutpladsen, Hjørring

Den gode historie

Edgar Funchs granitskulpturer har en egen dynamik, opstået i sammenstillingen af de geometriske formes stabilitet og de linjer, der tegner sig langs skulpturernes profil.

I skulpturens helt nonfigurative formsprog skaber dynamikken associationer til en fugl, der breder vingerne ud, eller til et menneske, der imødekommende breder armene ud.

Ejer

Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Deutsch
Funch, Edgar: Ohne Titel, Jahr unbekannt. An der Sparkasse Vendsyssel, Mammutpladsen, Hjørring
Die Skulptur entfaltet sich wie ein Fächer oder wie Flügel, und wäre sie nicht aus massivem Stein, würde man glauben, sie wäre leicht wie eine Schneeflocke.

English
Funch, Edgar: Untitled, date unknown. By Sparekassen Vendsyssel, Mammutpladsen, Hjørring
The sculpture unfolds like a fan or a pair of bird’s wings, and were it not for the massiveness of the stone, one might believe that this sculpture was as light as a feather.

"Relief", uden år. Beredskabsgården, Hjørring. Ikke offentligt tilgængelig

Ikke offentligt tilgængelig

"Uden Titel", år ukendt. Holmegårdskolen, Hjørring. Ikke offentligt tilgængelig

Ikke offentligt tilgængelig