ELGAARD, SØREN (f. 1951)

Kunsthistoriestudier på Århus og Københavns Universitet 1971-78, tegnestudier hos Elsa og Palle Nielsen 1976-79. Søren Elgaard blev i 1970erne påvirket af amerikanske fotorealisme. Han bruger den dag i dag fotografiet som afsæt for sine malerier, der henter sine motiver i Europas og USAs storbyer, hvor især arkitektur og menneskets færden i byrummet interesser ham. Søren Elgaard blev medlem af Vrå-udstillingen i 1983, og hans værker kan ses i Kunstbygningen i Vrå og på Vendsyssel Kunstmuseum.

Besøg kunstneren på nettet

Deutsch
Studien in Kunstgeschichte an den Universitäten Aarhus und Kopenhagen 1971-78, Studien in Zeichnen bei Elsa und Palle Nielsen 1976-79. Sören Elgaard wurde in den 70ern von dem amerikanischen Fotorealismus beeinflusst. Er benutzt heute noch die Fotografie als Vorlage für seine Malereien, die ihre Motive in den Großstädten Europas und den USA holt, wo besonders die Architektur und das Treiben des Stadtmenschen sein Interesse haben. Søren Elgaard wurde 1983 Mitglied der "Vraa-udstilling", und seine Werke können in Kunstbygningen in Vrå und im Vendsyssel Kunstmuseum gesehen werden.

English
Art history studies at the universities in Århus and Copenhagen 1971-78, studied drawing with Elsa and Palle Nielsen 1976-79. In the 1970’s Søren Elgaard was strongly influenced by American photorealism. Even today, he uses photographs as the basis for his works, which feature motifs of the big cities of Europe and the United States. Architecture and the movement of people in city spaces are a primary interest. Søren Elgaard became a member of the Vrå exhibition in 1983, and his works may be seen at the Art Building in Vrå, and at the Vendsyssel Art Museum.

Værker i Hjørring Kommune:

"Murmaleri" (murmaling på pudset væg), 1991. Hjørring

Bryggergade/P. Nørkjærs Plads / Vendelbogade, Hjørring

Murmaleri

Den gode historie

Søren Elgaards murmaleri fører fra en af byens centrale indfaldsveje ind til den fredelige P. Nørkjærs Plads, der domineres af Bjørn Nørgaards monumentale vandkunst Fontæne.

Murmaleriet er en genspejling af byens liv. Når man passerer billedet, får man en kunstnerisk oplevelse parallel til den at passere andre strøgkunder undervejs gennem byen, men maleriets parisiske vinduer og klassiske søjler leder også tankerne hen på fjernere himmelstrøg.

Søren Elgaard har sit kunstneriske udgangspunkt i nyrealismen. Hans formsprog er genkendeligt, oftest baseret på fotografier.

Ejer

Hjørring Kommune, finansieret af Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Murmaleri

Deutsch
Elgaard, Søren: Mauermalerei, 1991. Hjørring
Die bemalte Mauer führt zu einem der großen Plätze der Stadt, und als Fußgänger scheint es, als wäre man Teil der Ausschmückung. Aber die Fenster sind parisisch und die Säulen klassisch, so dass man das Gefühl hat sich gleichzeitig an einem anderen Ort zu befinden, sowohl geografisch als auch zeitlich.

English
Elgaard, Søren: Mural, 1991. Hjørring
This painted wall leads to one of the larger open spaces in Hjørring, and the pedestrian feels drawn into the decorative work. The windows, however, are Parisian, the columns classical, so one feels both present, and faraway, geographically.