DAMGAARD-SØRENSEN, HENNING (1928 - 2013)

Uddannet murer, selvlært som maler og billedhugger. Henning Damgaard-Sørensen arbejdede i et geometrisk, non-figurativt formsprog, hvor cirkel, rektangel og kvadrat gentages og varieres rytmisk og dynamisk. Beskuerens bevægelse langs og omkring kunstværker bidrager til oplevelsen af værkerne. Henning Damgaard-Sørensen har skabt udsmykninger til såvel byrum som institutioner landet over.

Læs mere om kunstneren på nettet

Deutsch
Gelernter Maurer, autodidaktischer Maler und Bildhauer. Henning Damgaard-Sørensen arbeitet in einer geometrischen, non-figurativen Formsprache, in welcher der Kreis, der Rechtewinkel und das Quadrat wiederholt werden und rhythmisch und dynamisch variiert werden. Die Bewegung des Betrachters entlang und um das Kunstwerk herum trägt zu dem Erlebnis des Werkes bei. Henning Damgaard-Sørensen hat sowohl für Stadträume als auch für Institutionen Aussmückungen erschaffen.

English
Trained as a brick layer, self-taught as a painter and sculptor. Henning Damgaard-Sørensen works in a non-figurative, geometric style, in which circle, rectangle and square are rhythmically and dynamically repeated. The spectator’s movement along and around the sculptures add to the perception of the artworks. He has created decorative works for institutions and city spaces all over Denmark.

Værker i Hjørring Kommune:

"Relief" (stål), 1974. Hjørring Rådhus

Rådhuset, Nørregade 2, Hjørring

"Relief" 1974Den gode historie

Henning Damgaard-Sørensen sagde ved indvielsen af skulpturen: ”Jeg forestiller mig noget i retning af, at relieffet skulle blive en genspejling af byens lys. Men i øvrigt har relieffet ingen symbolsk betydning. Materialet får lov at arbejde helt uden mine fingeraftryk.

Relieffet afspejler ikke en stærk privat holdning. Jens-Flemmings skulptur (dvs. J.-F. Sørensens skulptur Universel Fødsel, der blev indviet samtidig og er placeret få m fra relieffet) er mere fortællende, min er konkret, og vi har arbejdet hen mod, at de to ting på den måde skulle supplere hinanden. Mit relief danner en overgang fra huset og spiller ud til den store skulpturelle ting.”

Ejer

Hjørring Kommune. Erhvervet med støtte fra Statens Kunstfond og eget bidrag i anledning af indvielsen af Hjørring Kommunes administrationsbygning, Codanhus, 21.5.1974

Deutsch
Damgaard-Sørensen, Henning: Relieff, 1974. Hjørring
Das skulpturelle Relieff ist mit seinen Prismenformen gleichzeitig steife Geometrie und Bewegung. Gehen Sie mal an dem Relieff entlang, und Sie werden erleben, wie es sich verändert, wenn Form, Licht und Schatten auf der Oberfläche spielen.

English
Damgaard-Sørensen, Henning: Relief, 1974. Hjørring
This sculptural relief is both geometrically stiff, and dynamic because of the movement of its many prisms. Take a walk along the length of it and experience how it constantly changes with a play of light, shadow and form on its surface.