Christensen, Ole (1932-2000)

Uddannet stenhugger og på Kunstakademiets Billedhuggerskole i København 1952-58. Ole Christensen arbejder mest i granit, som han behandler med stor variation i huggeteknikken. Hans værker er oftest non-figurative, og de har en stor styrke i den nuancerede overfladebehandling, der bringer de forskellige granitarters karakter frem. Ole Christensen har skabt udsmykninger til en række danske byer.

Deutsch
Ausgebildeter Steinmetz. Studien auf der Schule für Bildhauerkunst an der Kunstakademie in Kopenhagen 1952-58. Ole Christensen arbeitet meist in Granit, den er, was Hautechnik angeht, sehr unterschiedlich bearbeitet. Seine Werke sind meistens non-figurativ, und sie zeichnen sich durch eine kraftvolle und nuancierte Behandlung der Oberfläche aus, welche die unterschiedlichen Charaktere der Granitarten hervorbringt. Ole Christensen hat eine Reihe von dänischen Städten künstlerisch gestaltet.

English
Formally trained stone mason, and later sculpture studies at the Art Academy’s Sculpture School in Copenhagen 1952-58. Ole Christensen works primarily in granite, which he chisels with a great variety of techniques. His pieces are most often non-figurative, and have great strength in their nuanced surface treatment, which bring forth the character of the different qualities of the granite. He has created works for many Danish cities.

Værker i Hjørring Kommune:

"Levende sten" (granit), 1971. Hjørring

Hjørring Friluftsbad, Idræts Allé 45, Hjørring

Levende Sten

Den gode historie

Ole Christensens skulptur følger stenenes oprindelige form, men med den varierede hugning i glatte og ru overflader tillægger kunstneren stenene et raffineret spil mellem lys og skygge, indadvendte og udadvendte partier. Som tunge kroppe ligger de blødt formede sten på kanten af bassinet og indbyder til, at man lægger sig til tørre efter badet.

Ejer

Hjørring Kommune, erhvervet 1973 med støtte fra Statens Kunstfond (kr. 80.000) og Kunstudvalgets egne midler (kr. 20.000)

Levende Sten

Deutsch
Christensen, Ole: Lebende Steine, 1971. Hjørring
Wie schwere Körper liegen die weich geformten Steine am Beckenrand und laden dazu ein, dass man sich nach dem Baden dazu legt.

English
Christensen, Ole: Living Stones, 1971. Hjørring
Like heavy, living bodies, the softly formed stones lie on the edge of the pool, and invite the viewer to bask after bathing.

"Stele" (granit), 1987. Hjørring

Lundergårdsparken, Hjørring

Stele, Ole Christensen

Den gode historie

Ole Christensens slanke skulptur er på én gang knyttet til oldtidens steler og bautastene og til det 20. århundredes minimalisme, hvor forenkling og fravalg af fortælling og referencer til virkeligheden var kunstens væsentligste karakter.

Skulpturen rejser sig på plænen og bringer højde og opdrift til anlæggets flade.

Ejer

Arbejdernes Boligforening, erhvervet 1987 med støtte fra Hjørring Kommunes Kunstudvalg, Nykredit og Arbejderbo

Stele, Ole Christensen

Deutsch
Christensen, Ole: Stele, 1987. Hjørring
Die errichtete Form soll nichts darstellen; man findet keinen Inhalt darin. Ihre Bedeutung muss im Verhältnis zu der Umgebung gefunden werden, wo der senkrechte Baumstamm in einem Kontrast zu dem waagerechten Plan des Spielplatzes steht.

English
Christensen, Ole: Stele, 1987. Hjørring
The standing form does not represent anything, nor does it have a meaning. Its content is understood through its relation to its surroundings where it reflects the vertical trunks of the trees, and creates a contrast to the horizontal plane of the playground.