Christensen, Knud Erik (f. 1927)

Uddannet stenhugger, selvlært som billedhugger. Knud Erik Christensen var op gennem 1970erne optaget af den abstrakte, non-figurative skulptur, men begyndte i 1980erne at arbejde med organiske planteformer, hvor volumen, flade og linje spiller en stor rolle. Hans skulpturer ses i en række nordjyske byer.

Deutsch
Gelernter Steinmetz, autodidaktischer Bildhauer. Während der 70er lag sein Interesse in der abstrakten, non-figurativen Bildhauerkunst, aber in den 80ern fing er an mit organischen Pflanzenformen zu arbeiten, wo Volumen, Fläche und Linien eine große Rolle spielen. Seine Skulpturen sind in mehreren Städten in Nordjütland zu sehen.

English
Formally trained stonemason, self-taught as a sculptor. Knud Erik Christensen worked a great deal with abstract, non-figurative sculpture during the 1970s, but in the 1980s began a more organic style based on vegetation-inspired forms, where volume, texture and line are crucial. His sculptures may be seen in many towns in Northern Jutland.

Værker i Hjørring Kommune:

"Uden titel" (granit), 1987. Hjørring

Børsen, Hjørring

Uden Titel

Den gode historie

Knud Erik Christensen giver ikke sine skulpturer titel, de skal tale for sig selv. Skulpturens svungne, organiske former folder sig ind over hinanden, og lysets og skyggernes spil på den fintkornede overflade tilsidesætter for en stund granittens uforanderlige hårdhed og forstærker skulpturens dynamiske virkning.

Ejer

Boligforeningen Arbejderbo, erhvervet med støtte fra Nykredit og Arbejderbos Kunstfond.

Uden Titel

Deutsch
Christensen, Knud Erik: Unbenannt, 1987. Hjørring
Die organischen, abstrakten Formen biegen sich übereinander. Die variierte Haumethode bringt durch das Lichtspiel der Oberfläche Leben in die Skulptur.

English
Christensen, Knud Erik: Untitled, 1987. Hjørring
The sculpture’s organic, abstract forms fold in upon themselves, and the variation of chiseling techniques contribute to the liveliness of the sculpture by varying the play of light on its surface.