Bunton, Ole (f. 1947)

Uddannet billedhugger på kunstakademierne i Århus og København. Arbejder både figurativt og abstrakt, fortrinsvist i granit og marmor. I en række abstrakte værker udfordres materialet ved gennemhulning, mens motivet i bl.a. naturalistiske kvindeskildringer er nært forbundet med stenen. Ole Bunton har lavet udsmykninger til flere byer og institutioner.

Besøg kunstnerens hjemmeside

Deutsch
Ausgebildeter Bildhauer in den Kunstakademien in Aarhus und Kopenhagen, arbeitet sowohl figurativ als auch abstrakt, vorzugsweise in Granit und Marmor. In einer Reihe von Arbeiten forderter das Material heraus, indem er es durchlöchert hat, wobei das Motiv in den u.a. naturalistischen Frauenschilderungen sehr mit dem Stein verbunden ist. Ole Bunton hat mehrere Städte und Institutionen mit Kunst ausgestattet.

English
Formally trained as a sculptor at the Art Academies in Århus and Copenhagen. His works are both figurative and abstract, primarily in granite and marble. In a series of his abstract works, the stone structure is challenged by perforating it, while the motif (sometimes a naturalistic female figure) remains closely bound to the underlying material. Ole Bunton has made decorative projects for many towns and institutions.

Værker i Hjørring Kommune:

"Blåmuslingen" (granit, vandkunst), 1995. Løkken

Nørregade / Harald Fischers Vej / Nordlysvej, Løkken

Blåmuslingen Løkken

Den gode historie

Den store muslingeskal er placeret i et lille bassin, som fyldes af vandet fra den tynde stråle, der løber ud gennem muslingens skaller. På bassinbunden er udhuggede sten med andre af de fisk og skaldyr, der fanges i havet ud for Løkken.

Muslingen knytter sig naturligt til Løkken som kystby. På en tur langs stranden vil man uvægerligt støde på blåmuslingens åbne, tomme skaller, mens Ole Buntons skulptur blot lader os ane, hvad der er inde i det hvælvede mørke. Skulpturen er dermed hemmelighedsfuld, og det er op til den enkelte at tænke sig til indholdet.

Ejer

Erhvervet 1995 af Løkken Borger- og Erhvervsforening

Blåmuslingen Løkken

Deutsch
Bunton, Ole: Miesmuschel, 1995. Løkken
Eine Miesmuschel, wie man sie am Strand wenige hundert Meter westlich finden kann. Die geschlossene Form, die Spalte zum Inneren der Muschel und der kleine Wasserstrom machen die Skulptur geheimnissvoll, trotz vertrauter Form.

English
Bunton, Ole: The Mussel, 1995. Løkken
This mussel looks like one that could be found on the beach, a few hundred meters to the west. The closed form, the crack to the interior, and the small spray of water make this sculpture secretive and mysterious, though its form is well-known.

Blåmuslingen Løkken