Brügger, Ane (1908-1995)

Født i Sverige. Tegneundervisning hos den svenske maler Bertha Wichmann, men ellers selvlært. Boede i Løkken 1938-43. Arbejdede med de fleste billedkunstneriske udtryk, herunder skulptur, keramik og maleri. Ane Brüggers værker kan ses i Løkken Billedsamling.

Deutsch
In Schweden geboren. Zeichenunterricht bei der schwedischen Malerin Bertha Wichmann, aber sonst autodidaktisch. Wohnte in Løkken 1938-43, arbeitete mit den meisten bildlich-künstlerischen Ausdrücken, unter anderem Skulpturen, Keramik und Malerei. Die Werke von Ane Brügger können in Løkken Billedsamling gesehen werden.

English
Born in Sweden. Drawing instruction from the Swedish painter, Bertha Wichmann, but otherwise self-taught. Lived in Løkken from 1938-1943. Worked in most artitistic dicsiplines, including sculpture, ceramics and painting. Ane Brugger’s works can be seen in the Løkken collection.

Værker i Hjørring Kommune:

"Facaderelief" (keramik), 1940erne. Løkken

Vrenstedvej, Løkken

Facaderelief Løkken

Den gode historie

Ane Brügger opholdt sig Løkken fra 1938 til 1943, og har i relieffet skildret et par af sine kunstnerkolleger under arbejdet. En billedhugger er i færd med at forme en abstrakt skulptur, mens en ung kvinde sidder model for en maler.

Figurerne er opfattet og skildret som en sammenstilling af flade, geometriske former, der hæver sig ganske let fra relieffets baggrund.

Ane Brügger hørte til kredsen af Løkken-kunstnere, der i årene omkring 2. verdenskrig boede og arbejdede i kystbyen. Af andre lokale kunstnere kan nævnes malerne Erik Larsen og Anders Norre, mens landskendte malere som Asger Jorn og Ejler Bille arbejdede sammen med gruppen under kortere besøg.

Ejer

Privateje

Deutsch
Brügger, Ane: Facaderelieff, 1940erjahren. Løkken
Ein Bildhauer und ein Maler während der Arbeit. Ane Brügger hat ihre Kunstkollegen geschildert, die zu der Løkken-Kolonie gehörten in den 1940ern.

English
Brügger, Ane: Relief, 1940's. Løkken
A painter and a sculptor at work. Ane Brügger depicted her fellow artists of the Løkken colony in the 1940’s.