Broager, Ole (f. 1947)

Uddannet på kunstakademierne i Århus og København 1967-1976. Var i 1970erne og 1980erne med til at redefinere skulpturbegrebet gennem minimalisme og utraditionelle materialevalg. Har endvidere udforsket det frit fabulerende, og det klassiske, skulpturelle udtryk.

Besøg kunstnerens hjemmeside

Deutsch
Ausgebildet an den Kunstakademien in Aarhus und Kopenhagen 1967-1976. Er war in den 70ern und 80ern mitwirkend in der Redefinition des Skulpturbegriffes durch Minimalismus und durch die Wahl untraditioneller Materialien. Ferner hat er den frei fabulierenden und den klassischen, skulpturellen Ausdruck erforscht.

English
Formal studies at the Art Academies in Århus and Copenhagen 1967-1976.Was part of the movement in the 1970s and 1980s to redefine the concept of sculpture though minimalism and non-traditional materials. He also explored more spontaneous expression, as well as a very traditional, classical approach to sculpture.

Værker i Hjørring Kommune:

"Vandkunst" (keramik, bronze, granit), 1989. Hjørring. (Midlertidigt nedtaget, september 2011)

Sygehus Vendsyssel, Bispensgade 37, Hjørring

Den gode historie

Mellem Sygehus Vendsyssels høje sengebygning og den stærkt trafikerede Bispensgade ligger Ole Broagers vandkunst som en oase af stilhed.

Stille vandspejle og klukkende fosser er en ren lise for sjælen, og en stille stund på en af bænkene i det lille anlæg, der er skabt omkring kunstværket, kan få selv den mest bekymrede til at slappe af og se lysere på tilværelsen.

Vandkunstens strengt geometriske anlæg har rødder i barokkens formsprog, hvor ønsket om at tøjle naturen var fremherskende. Symmetri, rette linjer og geometri, figurklippede hække, tilhugne kantsten og blanke vandspejl, alt sammen har siden 1600-tallet været indbegrebet af barokken.

Ole Broager fortolker det barokke formsprog i det lille anlæg, men han tilføjer samtidig senmodernismens legesyge og drilske blik på kunsten.

Ejer

Sygehus Vendsyssel, erhvervet med støtte fra Statens Kunstfond, Hjørring Kommunes Kunstudvalg og Hjørring Sygehus

English
Broager, Ole: Fountain, 1989. Hjørring
The fountain is a quiet oasis between the busy streets of Hjørring and the stressed atmosphere of the hospital. Deeply inspired by Baroque fountains of Italy and France, Ole Broager has created a little park of tranquility.