Brittasius, Agnete (f. 1935)

Tegnekurser, men i øvrigt selvlært som tegner og billedhugger. Har arbejdet med de fleste kunstformer, siden 1970erne fortrinsvist med keramik/stentøj, ofte i et fabulerende, organisk formsprog, men også med naturalistiske udtryk, som det ses i skulpturguidens værker.

Besøg kunstnerens hjemmeside

Deutsch
Kurse in Zeichnen, aber im übrigen autodidaktische Zeichnerin und Bildhauerin. Hat mit den meisten Kunstformen gearbeitet, seit den 70ern jedoch hauptsächlich mit Keramik/Steingut, häufig in einer fabulierenden, organischen Formsprache, aber auch mit naturalistischen Ausdruck, wie man es in dem Skulpturenführer zu sehen bekommt.

English
Took drawing courses, but otherwise self-taught as a graphic and sculptural artist. Workes with most media. Since the 1970s primarily ceramics/stoneware, often in an evocatively organic style, but also with a naturalistic expression, as seen in the works included in the sculpture guide.

Værker i Hjørring Kommune:

"Gavludsmykning" (keramik), 1980. Hjørring

Ældrecentret Vesterlund, Nordens Allé 21, Hjørring

Gavludsmykning Ældrecenter Vesterlund

Den gode historie

Op ad ældrecentret Vesterlunds høje væg vokser en plante, hvis blomst folder sig ud som en stor, gul sol. På nært hold opdager man, at plantens blade rummer en mængde små portrætter. De smilende ansigter signalerer tryghed og velvære, to ting, der er vigtige for et ældrecenters omdømme.

Skulpturen er karakteristisk for keramikeren Agnete Brittasius’ kunst, hvor helhed og detalje spiller sammen, og hvor man må tæt på for at opleve det form- og ornamentmylder, som er en meget væsentlig del af hendes formsprog.

Ejer

Ældrecentret Vesterlund / Hjørring Kommune

Gavludsmykning Ældrecenter Vesterlund

Deutsch
Brittasius, Agnete: Wandausschmückung, 1980. Hjørring
Die große Blume kriecht voller Leben die Mauer des Pflegeheims hinauf. Das unterste Blatt ist mit Gesichtern verziert, die die Menschen und das Leben symbolisieren, die man hinter den Mauern antrifft.

English
Brittasius, Agnete: Wall Decoration, 1980. Hjørring
The large flower climbs the wall of the nursing home with vitality. The bottom leaf is decorated with a number of faces that represent the people and lives one meets inside these walls.

"Portræt af Knuth Becker" (bronze), 1982. Hjørring

Søndergade 9, Hjørring På Knuth Beckers fødehjem på hjørnet af Søndergade og Kongensgade

Knuth Becker Relief

Den gode historie

Forfatteren Knuth Becker (1891-1974) blev født i Søndergade 9 i Hjørring.

Knuth Beckers forfatterskab kredser om de dårlige livsvilkår for samfundets svageste, og hans delvist selvbiografiske romancyklus om Kai Gøtsche, 1932-1954, hører til blandt 1900-tallets socialrealistiske hovedværker i dansk litteratur.

Agnete Brittasius har til mindeplaketten udvalgt en række symboler, som knytter sig til Knuth Beckers liv og forfatterskab.

Ejer

Hjørring Kommune

Knuth Becker

Deutsch
Brittasius, Agnete: Porträt Knuth Beckers, 1982. Hjørring
Der Schriftsteller Knuth Becker schilderte das Leben des Proletariats in den 1930ern. Seine Geburtsstadt Hjörring wird durch die Plakette markiert, in welcher Agnete Brittasius in symbolischer Form einige Leitfäden seiner Verfasserschaft schildert.

English
Brittasius, Agnete: Portrait of Knuth Becker, 1982. Hjørring
Knuth Becker was an author who described the lives of the proletariat in the 1930’s. He was born in Hjørring, and on this plaque Agnete Brittasius symbolically depicts some of the themes of his literary works.