Bach, Niels Christian, (f. 1953)

Selvlært som kunstner, designer og grafiker. Arbejder med både maleri og skulptur i et formsprog, der forener geometriske og mere ekspressive og spontane arbejdsmetoder.

Deutsch
Autodidaktischer Künstler, Designer und Grafiker.


English
Selftaught artist, designer, and graphical artist.

Værker i Hjørring Kommune:

"Vandkunst" (stål, messing, beton), 1996. Sindal

Oremosevej / Baggesvognvej, Sindal

Vandkunst, 1996 - Sindal

Den gode historie

Niels Christian Bachs vandkunst ved den nordlige indkørsel til Sindal er del af projektet ”100 springvand”, som påbegyndtes ved Sindals 125-års byjubilæum i 1996. Med sin form symboliserer vandkunsten Sindals beliggenhed i Soldalen, midt i Vendsyssel. Skulpturens yderrammer er således, når den ses fra den nordlige indfaldsvej til Sindal, en stiliseret kontur af Vendsyssel, mens Solen i midten pointerer Sindals centrale beliggenhed. Bachs vandkunst indgår ligeledes i Sindals logo.

Ejer

Sindal by / Hjørring kommune, gave fra en række virksomheder til Sindal i anledning af byens 125 års jubilæum 1996.

Vandkunst 1996 - Sindal

Deutsch
Bach, Niels Christian: Wasserkunst, 1996. Sindal
Die Skulptur ist eine von vielen Wasserkunstwerken in Sindal Kommune. Die obersten Elemente zeigen das Profil Vensyssels, wobei die Sonne in der Mitte Sindal symbolisiert.

English
Bach, Niels Christian: Fountain, 1996. Sindal
This sculpture is one of many water-related pieces in Sindal. The top elements trace a profile of Vendsyssel, while the sun signifies Sindal.

"Brugskunst" (jern, corténstål), 2007. Sindal

Torvegade, Sindal

Brugskunst Sindal, 2007

Den gode historie

Begrebet brugskunst forbindes oftest med hverdagsgenstande i godt design.
I Niels Christian Bachs skulptur skal ordet tages i en anden, men ligeså bogstavelig betydning. Der er nemlig tale om en skulptur, som er opstillet lige ved Superbrugsens indgang, altså Brugskunst.

Ordspillet markerer kunstnerens designmæssige tilgang til kunsten, og den lille spøg er med til at understrege skulpturens strittende form, der går på tværs af megen klassisk skulpturæstetik.

Ejer

Privateje

Brugskunst Sindal 2007

Deutsch
Bach, Niels Christian: Angewandte Kunst, 2007. Sindal
Die Skulptur ist mit ihrer sträubenden Form ein Beispiel für einen Ausdruck, der sich bar jeder traditionellen Skulpturästhetik bewegt.

English
Bach, Niels Christian: Applied Art / Consumer Art, 2007. Sindal
This sculpture with its bristling form is an example of an expression that defies a traditional, classical sculptural aesthetic.