ØRNTOFT, CLAUS (f. 1959)

Uddannet på Kunsthåndværkerskolen, Kolding 1978-79, Billedhuggerskolen, Det fynske Kunstakademi, Odense 1983-87 og hos Erik Varming 1985-86. Claus Ørntofts granitskulpturer er oftest fabeldyr, inspireret af den romanske billedhuggerkunst fra 1200-tallet. Dyrene synes på en gang synes at træde frem fra og være bundet i stenen, og dynamikken bliver dermed et væsentligt træk ved værkerne.

Claus Ørntoft blev medlem af Vrå-udstillingen i 2006, og hans værker kan ses i Kunstbygningen i Vrå, på Vendsyssel Kunstmuseum og i en lang række byer landet over.

Deutsch
Ausbildung an der "Kunsthåandværkerskolen" Kolding 1978-79, "Billedhuggerskolen", Det Fynske Kunstakademi, Odense 1983-87 und bei Erik Varming 1985-86. Claus Ørntofts Granitskulpturen sind häufig Fabeltiere, von der romanischen Bildhauerkunst des 13. Jahrhunderts inspiriert. Die Tiere scheinen gleichzeitig herauszutreten und gebunden im Stein zu sein, und die Dynamik wird so ein wesentlicher Zug in den Werken.

Claus Ørntoft wurde Mitglied der Vrå-udstillingen in 2006, und seine Werke können in Kunstbygningen in Vrå, in Vendsyssel Kunstmuseum und in mehreren Städten landesweit gesehen werden.

English
Educated at the School of Arts and Crafts, Kolding 1978-79. Sculpture School, Art Academy of Fyn, Odense 1983-87, and taught by Erik Varming 1985-86. Claus Ørntoft’s granite sculptures are often imaginary creatures, inspired by solid, Romanesque 13th century sculpture. The animals seem to at once step out of and be bound by the stone, and this dynamic is an important aspect of the works.

Claus Ørntoft became a member of the Vrå Exhibition in 2006, and his sculpture may be seen at Vendsyssel Art museum, Kunstbygningen I Vrå, and in a number of towns across Denmark.

Værker i Hjørring Kommune:

"Vædder og volut" (granit), 1991. Hjørring

Bispensgade / Vendiavej, Hjørring

Den gode historie

Vædder og volut var den første Claus Ørntoft-skulptur, der blev opstillet i Hjørring Kommune.

Skulpturen består af to dele, en volut, som er et snoet ornament, der kendes tilbage fra den græske antiks joniske søjler, hvor de symboliserer tekstruller (visdom), og et vædderhoved, hvis snoede horn i stiliseret form svarer til volutterne.

Claus Ørntoft leger med formerne og viser med den todelte skulptur, at ens former kan have vidt forskellig oprindelse og betydning.

Ejer

Hjørring Kommune, finansieret af Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Deutsch
Ørntoft, Claus: Widder und Volute, 1991. Hjørring
Eine Volute ist eine Schneckenverziehrung, aus der römischen und griechischen Architektur bekannt, wo man sie an der Spitze von Säulen sehen kann. In dieser Skulptur wird die Form neben einem stilisierten Widderhorn platziert, die von Natur aus eine gedrehte Form hat.

English
Ørntoft, Claus: Ram and Volute, 1991. Hjørring
A volute is a curved architectural element that tops columns, especially in ancient Greece and Rome. In this sculpture, a curved volute is placed next to a styilized ram’s horn which naturally shares a similar curving shape.

 

"Skulpturbænk" (granit og træ), 1993. Hjørring

Foran Nordea, Østergade 10-12, Hjørring

Den gode historie

Et siddemøbel til en pause fra gågadens travle handelsliv, og samtidig en kraftfuld, spændt form, der truer med at udløse sig selv som en fjeder og sende den siddende til himmels.

Claus Ørntofts skulpturbænk hviler på hoved og bagkrop af et fåre- eller gedelignende dyr, hvis bagkrop på ægte middelaldervis synes at tilhøre et meget stærkere og farligere dyr.

Netop Middelalderens fabeldyr er en vigtig inspirationskilde for Ørntoft, der i sine værker kombinerer stenens uforgængelighed med fantasidyrenes uendelige styrke.

Ejer

Hjørring kommune, gave fra Unibank i anledning af Hjørrings 750-års købstadsjubilæum

Deutsch
Ørntoft, Claus: Skulpturenbank, 1993. Hjørring
Die Skulpturenbank liegt auf dem Kopf und Hinterkörper eines schaf- oder ziegenähnlichen Tieres, dessen Hinterkörper in mittelalterlicher Weise scheint, als würde er einem viel kräftigeren und gefährlicheren Tier gehören. Die Bank ist mit Kraft und latenter Energie geladen.

English
Ørntoft, Claus: Sculpture Bench, 1993. Hjørring
This bench sculpture features a seat that rests upon the head and back of a sheep- or goat-like creature, whose back seems, in genuine medieval style, to belong to a much stronger and more dangerous creature. The bench has a latent energy and power.

"To dyr - lille plads" (granit og træ), 1994. Lendum

Foran Dagli’ Brugsen, Søndergade 1, Lendum

Den gode historie

De to kolossale dyrehoveder er karakteristiske for Claus Ørntofts motivverden. Hans dyr er fabeldyr, som man kender dem tilbage fra middelalderens stenbilleder, skabt i kunstnerens fantasi, men fyldt med menneskelige udtryk.

De to dyr på den lille plads foran Lendum Brugs er på vej ud af hver deres stenblok, og man forventer, at de om lidt rejser sig i al deres kraftfuldhed og buldrer ud i landskabet. Indtil da kan man tage sig et lille hvil på bænken mellem dem. Hvis man ellers tør…

Ejer

Lendum by / Hjørring Kommune, finansieret af Brugsforeningsbevægelsens Støttefond, Andelsforeningens Humanitære og Kulturelle Fond, Lendum Sogns Spare- og Lånekasse (legat), Forskønnelsesudvalget for Sindal Kommune, Interkit Trykkeri A/S, OK Olie, Tuborgs Grønne Fond, OK Benzin

Deutsch
Ørntoft, Claus: Zwei Tiere - Kleiner Platz, 1994. Lendum
Die zwei Tiere auf dem kleinen Platz vor dem ”Brugsen” in Lendum bewegen sich gerade raus aus ihren Steinblöcken, und man erwartet, dass sie sich gleich aufrichten und wegpoltern werden. Bis dahin kann man sich hinsetzen zwischen die beiden Tiere, wenn man sich traut....

English
Ørntoft, Claus: Two Animals) - Small Space, 1994. Lendum
The two animals are on their way out of their respective blocks of stone in front of the local supermarket. One almost expects them to rise up and go running off into the landscape. Until then, one can take a rest on the bench between them- if one dares.

"Råbende dyr" (granit), 1996. Hjørring

Nørrebro / Hans Christian Høyrups Gade, Hjørring, placeret 1999

Den gode historie

Claus Ørntofts dyreskulpturer i granit udstråler oftest råstyrke og kraft. Men på det travle hjørne, hvor biler og cykler suser forbi, står et dyr, som sender tankerne i helt andre retninger.

Den lille dyreunge er utryg og beklemt ved situationen. Den står alene på den store runde plads, sådan lidt ude ved siden, og man forstår, at den er faret vild og nu kalder på sin mor.

Med ganske enkle midler fortæller Ørntoft en historie om at være lille og udsat i en stor by, hvor alt går hurtigt, og hvor mange kun tænker på sig selv.

Ejer

Hjørring Kommune, erhvervet 1999 med støtte af Hjørring Kommunes Kunstudvalg og Nykredit

Deutsch
Örntoft, Claus: Schreiendes Tier, 1996. Hjørring
Das kleine Tier steht allein auf dem belebten Platz mitten in der Stadt. Es tut einem ein bisschen Leid und man überlegt, ob das Tier das einzige Wesen ist, das in unserem hektischen Alltag Aufmerksamkeit und Geborgenheit braucht.

English
Ørntoft, Claus. Crying Animal, 1996. Hjørring
This little animal stands all alone on a busy town square. One feels a bit sorry for it, and one is led to think that this creature is perhaps not the only thing in our busy lives that might need some extra attention.

"Tordenkalv" (granit), 1999. Bindslev

Ved siden af Skomagasinet, Nørrebro 9, Bindslev

Den gode historie

Claus Ørntoft sagde i forbindelse med opstilling af skulpturen: ”Da jeg arbejdede med skulpturen, kunne jeg ikke lade være med at tænke på Tordenkalven (Fortælling af Johannes V. Jensen), som jeg hørte om for mange år siden.

Så var jeg nødt til at høre mere om ham, for navnet klistrede sig fast i hovedet. Skulpturen har ikke direkte noget med ham at gøre. Derfor hedder den kun Tordenkalv.”

Kalven er ét stort bundt indestængt energi. Den trækker benene ind under sig, spændt som en fjeder, og man får indtrykket af, at den lige om lidt springer ned fra sin plint og forsvinder ud i landskabet.

Netop bevægelsen og spændingen er vigtige omdrejningspunkter for Claus Ørntofts stenskulpturer, der netop i dynamikken synes at modsige granittens tyngde og uforgængelighed.

Ejer

Bindslev by / Hjørring Kommune. Finansieret af Bindslev Borgerforening, Bindslev Erhvervsforening, Bindslev Handels- og Håndværkerforening, Hirtshals Kommunes Kunstudvalg

Deutsch
Ørntoft, Claus: Donnerkalb, 1999. Bindslev
Das kleine Kalb scheint auf dem weg raus aus dem Stein, energiegeladen und vielleicht auch ein bißchen gefährlich. Der Künstler findet seine Inspiration in den Fabelwesen des Mittelalters, und mit wenigen Mitteln macht er die Steine lebendig zu kraftvollen Skulpturen.

English
Ørntoft, Claus: Thundercalf, 1999. Bindslev
The little calf seems to be on its way out of the rock. It is full of energy, and perhaps a bit dangerous. The artist finds inspiration among the imaginary creatures of the middle ages, and with very simple means, seems to wake the power of the natural stone to life.

"Spændingsfelt" (granit, to-delt), 2003. Hjørring

Banegårdspladsen / Jernbanegade, Hjørring

Den gode historie

Claus Ørntoft har i placeringen af sin skulptur indarbejdet den akse, der siden slutningen af 1800-tallet har bundet Hjørrings banegård sammen med byens handelsgader. Banegårdsbygningen ligger som et point-de-vue, en markeret afslutning, på Jernbanegade. Da den blev bygget, var den tegn på, at de moderne tider var kommet til Hjørring, i dag forsvinder den i trafik, skilteskov, reklamer og travlhed.

Spændingsfelt består af to luntende dyr, der med masser af indestængt kraft nærmer sig hinanden, uden nogensinde at mødes.
Den todelte skulptur handler således om bevægelse, kommunikation, samhørighed og afstand, tværs over Parallelvej, en af Hjørrings mest trafikerede gader. 

Ejer

Hjørring kommune, erhvervet med 100.000 kr i tilskud fra entreprenørfirmaet Vennelyst, Hjørring

Deutsch
Ørntoft, Claus: Spannungsfeld, 2003. Hjørring
Zwei nahezu gleich aussehende Fabeltiere schauen sich gegenseitig quer über die Straße an. Der Ausdruck der Skulptur setzt sich in der Blickrichtung fort und bildet das Spannungsfeld, das als Namensgeber für die Skulptur gedient hat.

English
Ørntoft, Claus: Field of Suspense, 2003. Hjørring
Two almost identical imaginary creatures look at each other across a busy road. Their tense glances connect them visually, and create the suspense of the title.

"Bugvendt" (granit), 2003. Vrå

Vrå skole, ved indskolingsafdelingen, Vestre Skolevej, Vrå

Den gode historie

Claus Ørntofts fabeldyr er på en gang en godmodig bamse og et farligt vilddyr.

Ved afsløringen fortalte Claus Ørntoft, at dyret har en helt særlig egenskab, det kan nemlig mærke, hvis man har løjet! Er man modig nok, lægger man bare hånden i løvens gab. Bider den sammen, er man afsløret som løgner.

Så vidt vides er ingen af Vrå Skoles elever håndløse…

Ejer

Vrå skole / Hjørring kommune. Gave 2003 fra Ny Carlsbergfondet i forbindelse med indvielse af indskolingsafdelingen

Deutsch
Ørntoft, Claus: Rücklings, 2003. Vrå
Das gutmütige Tier, das auf dem Rücken liegt, lädt zum Klettern ein und hat eine ganz besondere Fähigkeit: Es merkt, wenn man lügt! Der Künstler erzählt, dass man die Hand einfach in das Maul des Tiers legen soll. Beißt es zu, ist man entlarvt. Versuch es, wer sich traut!

English
Ørntoft, Claus: Belly Up, 2003. Vrå
This friendly beast, that shows its belly and invites one to climb on it, has a special talent: it can tell if one is lying! The artist says, one just needs to lay one’s hand in its mouth and if it bites down- bad news, you’ve lied. Try it if you dare!

"Havdyr" (granit), 2005. Hirtshals

Ved Hirtshals gl. rådhus, Jørgen Fibigersgade 24, Hirtshals

Den gode historie

Claus Ørntoft sagde ved indvielsen af skulpturen: ”Jeg har aldrig før lavet en fisk, så det er i bund og grund blevet en underlig fisk, som ligger og sukker efter havet, men samtidig også en dynamisk og ekspressiv skulptur, som udtrykker andre ting.”

Claus Ørntofts dyreskulpturer er fabelvæsner, i familien med de grumme og drabelige væsner, som middelalderens stenhuggere skabte til kirkerne.

Ejer

Hirtshals by / Hjørring kommune. Skænket til Hirtshals kommune 2005 af Sigurd Espersens Familiefond og Skagerak Fiskeeksports Mindelegat.

Deutsch
Ørntoft, Claus: Meerestier, 2005. Hirtshals
Claus Örntofts Tierskulpturen sind Fabelwesen, die mit den grimmigen und gewaltigen Wesen verwandt sind, die die Steinhauer des Mittelalters für die Kirchen erschufen.

English
Ørntoft, Claus: Sea Creature, 2005. Hirtshals
Claus Ørntoft’s animal sculptures are imaginary creatures that share a heritage with the dangerous gargoyles created for churches by midieval stone masons. This one is a fish that seems to long for the sea.

"Menneskedyr" (granit), 2007-08. Bjergby

Lægehuset, Skagens Landevej 76, Bjergby

Den gode historie

Claus Ørntoft sagde ved indvielsen om skulpturen: ”Den hoppede bare lige ud af hænderne på mig. Jeg har ikke helt selv forstået det endnu. Det er sådan et mærkeligt mandedyr.”

Når man passerer skulpturen på Bjergbys hovedstrøg, tænker man som mange andre: Skal den stå skævt? Og ja, det skal den, for skulpturen er en monolit, den er hugget ud af én sten, og dens dynamik ligger bl.a. i den hældende placering, der på en gang forskrækker og forundrer.

Ejer

Privateje

Deutsch
Ørntoft, Claus: Menschentier, 2007-08. Bjergby
Der Künstler nennt das Phantasietier ”ein merkwürdiges Mann-Tier”. Es sitzt auf seinem schiefen Fundament und beobachtet die Landstraße, wo der Eine oder Andere im Vorbeifahren bestimmt ein zweites Mal hingucken muss.

English
Ørntoft, Claus: Human Creatur, 2007-08. Bjergby
The artist calls this, “Such an odd man creature”. It sits on its crooked pedestal, and looks across the road. Some may do a double-take as the rush past when they see this man creature.